Söka bilder efter datum

Digitalkameran märker bilder med datum och tidpunkt för när de togs. Andra bilder, till exempel sådana som skannats från utskrifter eller diabilder, märks oftast med datumet då de skannades eller skapades. Du kan använda den här informationen för att söka efter bilder på datorn.

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Gör något av följande under Datum taget i navigeringsfönstret:

  • Om du vill visa alla bilder som tagits ett visst år klickar du på året i navigeringsfönstret.

  • Om du vill visa alla bilder som tagits en viss månad klickar du på året och sedan på månaden.

  • Om du vill visa alla bilder som tagits ett visst datum klickar du på månaden och sedan på datumet.

   Bild på navigeringsfönstret när det visar datum
   Datum visas i navigeringsfönstret

De bilder som tagits under den valda perioden visas i Fotogalleriet.

Tips!

 • Med sökrutan kan du finjustera resultaten ytterligare genom att söka på information som filnamn och klassificering, något som gör det enklare att hitta en specifik bild under den här tidsperioden. Du kan också lägga till egen information – taggar – till dina bilder för att ytterligare finjustera hur du söker efter och organiserar dina bilder.