Här är svar på några vanliga frågor om användning av mappar i Windows.

Visa alla

Vad är en mapp?

En mapp är en behållare som hjälper dig att ordna dina filer. Varje fil på datorn lagras i en mapp och mapparna kan också innehålla andra mappar.

Var ska jag spara mina filer?

För olika typer av filer behövs olika typer av mappar. Vi rekommenderar till exempel att du sparar filer som textfiler, kalkylblad och presentationer i Dokument. Det finns ett antal andra specialmappar, t.ex. Bilder och Musik, som var och en är avsedd för den typ av fil som namnet antyder. De här mapparna är inte bara lättillgängliga platser för att söka efter och ordna de här typerna av filerna utan mapparna är också optimerade för snabbare sökning och organisation.

Kan jag visa alla mina filer på ett ställe, i stället för att öppna olika mappar och visa olika typer av filer?

Ja. Med Sökmappen får du snabb åtkomst till alla dina vanligaste filer, t.ex. dokument, bilder, musik och e‑post, i en enda vy.

Vad är Sökrutan och hur använder jag den?

Det finns en sökruta högst upp i varje mapp. När du skriver i sökrutan filtreras innehållet i mappen omedelbart för att visa bara de filer som matchar inskriven text. Med sökrutan genomsöks däremot inte hela datorn automatiskt. Det är bara aktuell mapp, med undermappar, som genomsöks. Om mappvyn redan är filtrerad (t.ex. om den bara visar filer av en viss författare) görs sökningen bara inom den begränsade vyn.

Bild på Sökfältet
Sökrutan

Vad är Adressfältet och vilken typ av information visas där?

Adressfältet finns bredvid Sökrutan högst upp i varje mapp och visar aktuell plats. Genom att klicka på olika platser i Adressfältet kan du navigera direkt till de här platserna.

Bild på adressfältet
Adressfältet

Vad är syftet med navigeringsfönstret?

Du kan klicka på mappar och sparade sökningar i navigeringsfönstret, om du vill ändra vad som visas i aktuell mapp. I navigeringsfönstret får du åtkomst till vanliga mappar som t.ex. Dokument, Bilder och Sökningar. Du kan komma åt flera mappar genom att klicka på Mappar längst ned i navigeringsfönstret. Listan Mappar visas där du kan klicka på en mapp, om du vill navigera direkt till den.

Bild på navigeringsfönstret
Navigeringsfönstret

Varför ändras innehållet i en mapp när jag klickar inom navigeringsfönstret? Ska inte mappen bara ha en uppsättning filer?

Mapparna i Windows är utformade så att du kan navigera från mapp till mapp utan att behöva öppna ett nytt mappfönster för varje mapp. Med hjälp av navigeringsfönstret kan du snabbt navigera till alla mappar på datorn. När du klickar på en plats i navigeringsfönstret ändras mappinnehållet så att det är innehållet för den plats du har klickat på som visas. Du kan också öppna en sparad sökning, vilket visar de filer som uppfyller sökvillkoren, även om de finns i olika mappar på datorn.

Var är de menyer som brukade visas högst upp i mapparna i tidigare versioner av Windows?

Menyer döljs nu som standard eftersom de vanligaste menykommandona finns i det nya verktygsfältet. Även om du kanske inte längre behöver menyerna kan du ändå välja att visa dem, förutom det nya verktygsfältet. Mer information finns i Visa menyerna i mappar.

Vart tog mappträdet vägen?

Windows Explorer innehöll ett mappträd som du kunde använda för att navigera till valfri plats på datorn. Det kallas nu för listan Mappar och finns i navigeringsfönstret i varje mapp. Du öppnar mapplistan genom att klicka på Mappar längst ned i navigeringsfönstret och därefter på önskad mapp. Om du vill stänga mapplistan klickar du på Mappar en gång till.

Bild på mapplistan i navigeringsfönstret
Mapplistan i navigeringsfönstret

Vart tog åtgärdsfönstret vägen?

Åtgärdsfönstret, som visades vid sidan av mappen i tidigare versioner av Windows, har ersatts av det nya verktygsfältet högst upp i mappen. Många av de åtgärder som brukade visas i åtgärdsfönstret visas nu i verktygsfältet.