Prestandainformation och -verktyg anger datorns Windows Experience Index-baspoäng, som anger prestanda och allmänn kapacitet för datorns maskinvara.

Öppna Prestandaklassificering och -verktyg genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och Prestandaklassificering och -verktyg.

Baspoängen kan vara till hjälp när du ska köpa program som är anpassade till datorns prestandanivå. Baspoängen avser bara de aspekter av datorns prestanda som påverkar hur väl funktioner i Windows och andra program fungerar på den specifika datorn. Den återspeglar inte datorns allmänna kvalitet. Mer information finns i Vad är Windows Experience Index?

Enskilda maskinvarukomponenter, som datorns processor (CPU) och RAM-minne (random access memory) testas och ges delpoäng. Datorns baspoäng avgörs av dess lägsta delpoäng. Om den lägsta delpoängen för en enskild maskinvarukomponent är 2,6, är baspoängen 2,6. Baspoängen är inte ett genomsnitt av de olika delpoängen.

Om du installerar ny maskinvara och vill se om dina poäng har ändrats, klickar du på Uppdatera min poäng. Klicka på Visa och skriv ut information om du vill se ytterligare detaljer om datorns maskinvara.