Hämta e‑post från angivna IMAP-mappar

När du synkroniserar ett IMAP-konto första gången hämtas alla meddelanden i alla mappar automatiskt. Om du vill kan du i stället välja att endast hämta meddelanden från vissa mappar.

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Kontrollera att du är ansluten till Internet och klicka sedan på en IMAP-server i listan Mappar.

  3. Klicka på IMAP-mappar.

  4. Markera en mapp i dialogrutan Visa/dölj IMAP-mappar och gör sedan något av följande:

    • Om du vill visa mappen och hämta innehållet i den klickar du på Visa.

    • Om du vill dölja mappen och förhindra att innehållet hämtas klickar du på Dölj.

Tips!