Få hjälp om TV-mottagarkortet

Om du har problem med TV-mottagarkortet kan du gå till tillverkarens webbplats för programuppdateringar och teknisk support. Nedan följer webbplatserna för några av de vanligaste tillverkarna av TV-mottagarkort: