Få hjälp med fel i Enhetshanteraren

Enhetshanteraren hjälper dig att avgöra vilka enheter som finns installerade på datorn och om de fungerar korrekt. Om en av enheterna inte fungerar korrekt visas en felikon intill namnet på enheten. Om Enhetshanteraren inte kan hantera enheten kommer den att kallas för Okänd enhet.

Bild av Enhetshanteraren med en enhet som inte fungerar korrekt
En felikon visas intill varje enhet som inte fungerar korrekt. I detta exempel är det en biometrisk processor (fingeravtrycksläsare) som inte fungerar.

När en enhet inte fungerar korrekt kommer Enhetshanteraren vanligen att visa ett felmeddelande tillsammans med en felkod. Det finns många olika felkoder för Enhetshanteraren. Om du behöver en förklaring av vad varje kod betyder och en rekommenderad lösning för varje fel kan du gå till sidanFörklaring av felkoder som orsakas av Enhetshanteraren på Microsofts webbplats för hjälp och support.

Tips