Få information om SSL-certifikat (Secure Sockets Layer)

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

När du ansluter till en kommersiell webbplats, t.ex. en bank eller bokhandel, används en säker anslutning i Internet Explorer där SSL-tekniken (Secure Sockets Layer) används för att kryptera transaktionen. Krypteringen baseras på ett certifikat som förser Internet Explorer med den information det behöver för att kommunicera säkert med webbplatsen. Certifikat identifierar också webbplatsen och dess ägare eller företag.

Du kan visa ett certifikat för att kontrollera webbplatsens identitet innan du överlämnar några personliga eller ekonomiska uppgifter till ett onlineföretag.

Kontrollera en webbplats identitet

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

  2. Gå till den webbplats du vill kontrollera.

  3. Klicka på ikonen LåsBild på ikonen Lås, som finns till höger i adressfältet.

    Grundläggande certifikatinformation (t.ex. namn och adress till webbplatsens ägare och information om vem som certifierat webbplatsen) visas. Om du vill få mer information klickar du på Visa certifikat.

Obs!

  • Om ingen låsikon visas i adressfältet i steg 3 ovan är anslutningen inte säker, och du bör därför inte uppge någon personlig eller ekonomisk information.