Du kan skriva ut i stort sett alla dokument, bilder, webbsidor och filer som du kan visa på datorn. Det här dokumentet vänder sig till dig som är ovan att skriva ut och beskriver olika skrivartyper, hur du ansluter en lokal skrivare till datorn och vanliga utskriftsalternativ.

Förstå skrivartyper och skrivartekniker

Skrivare kategoriseras efter hur de skriver ut text och grafik på papperet. Det finns fördelar med alla skrivartyper.

Bläckstråleskrivare

Bläckstråleskrivare skriver ut med hjälp av små bläckpunkter som tillsammans bildar text och grafik. Bläckstråleskrivare kan skriva ut med svart och färgat bläck. Bläckstråleskrivare används ofta av hemanvändare eftersom de är relativt billiga, även om bläckpatronerna måste bytas ut med jämna mellanrum. Vissa bläckstråleskrivare kan producera bilder och grafik av hög kvalitet.

Bild på en bläckstråleskrivare
Bläckstråleskrivare

Laserskrivare

Laserskrivare använder toner (ett fint puder) för att skriva ut text och grafik på papperet. Laserskrivare kan skriva ut med svart och färgat bläck, men färglaserskrivare är ofta förhållandevis dyra. En laserskrivare som bara kan skriva ut med svart bläck kallas ibland för en monokrom skrivare.

Laserskrivare är ofta utrustade med pappersfack med hög kapacitet och du behöver därför inte fylla på papper lika ofta som med en bläckstråleskrivare. Laserskrivare kan också skriva ut fler sidor per minut än de flesta bläckstråleskrivare kan, och dessutom fler sidor per patron. Om du skriver ut stora volymer betyder det att kostnaden per utskriven sida kan vara lägre för en laserskrivare än för en bläckstråleskrivare.

Bild på en laserskrivare
Laserskrivare

Flerfunktionsskrivare

Bläckstråle- och laserskrivare som också kan användas för att skicka fax, kopiera och skanna dokument kallas för flerfunktionsskrivare. Det kan vara enklare att ansluta en enda flerfunktionsskrivare till datorn än flera olika enheter. Du kan eventuellt också använda vissa funktioner på en flerfunktionsskrivare utan att starta datorn.

Bild på en flerfunktionsskrivare
Flerfunktionsskrivare

Ansluta en skrivare

Med vissa skrivare kan du skriva ut utan att använda datorn, t.ex. om du vill skriva ut fotografier direkt från minneskortet till en digitalkamera. Men om du ansluter skrivaren till en dator kan du skriva ut dokument, filer, bilder, webbsidor m.m. Mer information om hur du ansluter en skrivare finns i Lägga till eller ta bort en skrivare.

När du lägger till en skrivare installerar Windows automatiskt den programvara som behövs för att skrivaren ska fungera med datorn. Du kan lägga till en kabelansluten eller en trådlös skrivare.

Kabelanslutna skrivare

En kabelansluten skrivare ansluts med en kabel till en port på datorn. De flesta skrivare använder en USB-kabel (Universal Serial Bus). När du ansluter en kabelansluten skrivare till datorn och slår på den försöker Windows automatiskt installera skrivaren åt dig. Om inte Windows kan identifiera skrivaren kan du söka efter och lägga till den manuellt.

Trådlösa skrivare

En trådlös skrivare är en skrivare som ansluts till en dator via Bluetooth eller någon annan trådlös teknik, t.ex. 802.11a, 802.11b eller 802.11g.

Bluetooth-tekniken använder radiovågor för kommunikation mellan enheter över kortare avstånd. Om du vill ansluta en Bluetooth-skrivare måste du installera ett Bluetooth-kort på datorn. De flesta Bluetooth-kort ansluts till en USB-port på datorn. När du sätter in kortet och slår på Bluetooth-skrivaren försöker Windows automatiskt installera den, eller också blir du ombedd att installera den. Om inte Windows kan identifiera skrivaren kan du söka efter och lägga till den manuellt.

Om du vill ansluta en skrivare via någon annan trådlös teknik än Bluetooth, måste både datorn och skrivaren först anslutas till ett trådlöst nätverk. Läs i dokumentationen som följde med skrivaren för att kontrollera om enheten är utrustad med ett trådlöst nätverkskort. Om inte skrivaren har ett trådlöst nätverkskort måste du installera ett innan du kan ansluta enheten till det trådlösa nätverket. Du kan förebygga störningar i kommunikationen mellan skrivaren och datorn genom att inte placera trådlösa telefoner och annan trådlös utrustning i närheten av skrivaren. Mer information finns i Trådlösa nätverk: vanliga frågor och svar.

Kontrollera att skrivaren är klar att skriva ut

När du har lagt till en skrivare bör du skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt. En testsida skriver ut en exempeltext och exempelgrafik i färg eller svartvitt, beroende på vilken typ av skrivare du använder. Sidan kan också innehålla information om skrivaren, t.ex. namn och version på skrivarens drivrutin, som kan hjälpa dig att felsöka eventuella problem om inte skrivaren fungerar korrekt. Mer information finns i följande avsnitt:

Om du bara lägger till en skrivare används den som standardskrivare. Det innebär att skrivaren väljs automatiskt när du skriver ut ett dokument eller en fil. Om du lägger till mer än en skrivare kan du välja vilken skrivare som ska användas som standardskrivare. Välj den skrivare du oftast använder. Se Ändra standardskrivare.

Skriva ut från Windows

Det enklaste sättet att skriva ut ett dokument eller en fil är att skriva ut direkt från Windows. Du behöver inte öppna filen, välja utskriftsalternativ eller ändra några skrivarinställningar. Windows skriver ut dokumentet på standardskrivaren.

 1. Öppna Dokument genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dokument.

 2. Leta reda på filen du vill skriva ut.

 3. Högerklicka på filen och klicka sedan på Skriv ut. Windows skriver ut med skrivarens standardinställningar.

Skriva ut från ett program

Om du vill skriva ut från ett program öppnar du dokumentet, bilden eller filen du vill skriva ut. När du har öppnat dokumentet i ett program kan du välja utskriftsalternativ.

Vanliga utskriftsalternativ

Du hittar de flesta utskriftsalternativen i dialogrutan Skriv ut, som normalt finns på Arkiv-menyn i ett program. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket program och vilken skrivare du använder. Du måste eventuellt klicka på "Inställningar", "Egenskaper" eller "Avancerade alternativ" i dialogrutan Skriv ut för att komma åt vissa alternativ.

Bild på dialogrutan Skriv ut i WordPad
Dialogrutan Skriv ut i WordPad

Vanliga utskriftsalternativ för ett program omfattar:

 • Välj skrivare. Används för att välja en skrivare i en lista över skrivare som är anslutna till datorn.

 • Sidintervall. Används för att skriva ut specifika sidor eller avsnitt i ett dokument. Om du vill välja enskilda sidor eller ett sidintervall kan du normalt skriva in de aktuella sidnumren avgränsade med kommatecken eller bindestreck. Om du t.ex. skriver 1,4,5-7 skrivs bara sidorna 1, 4 och 5 till 7 ut.

  Med markeringsalternativet kan du skriva ut enbart den text eller grafik som är markerad i dokumentet. Med alternativet Aktuell sida kan du skriva ut enbart den sida som för tillfället visas.

 • Antal kopior och Sortera. Används för att skriva ut mer än en kopia av ett dokument, en bild eller en fil på samma gång. Använd sorteringsalternativet om du vill skriva ut alla sidor i ett dokument på samma gång och i ordning, innan fler kopior av dokumentet skrivs ut.

 • Sidorientering. Kallas också för papperets layout och används för att ange om innehållet ska skrivas ut med stående eller liggande orientering.

 • Pappersformat. Om skrivaren kan skriva ut på papper med olika storlekar kan du använda det här alternativet för att välja den storlek på papper som finns i skrivaren.

 • Utmatningsfack eller papperskälla. Kallas också för utdatadestination eller pappersfack och används för att ange vilket pappersfack skrivaren ska använda. På så sätt kan du använda olika pappersformat i olika fack.

 • Dubbelsidig utskrift. Kallas också för duplex eller tvåsidig utskrift och används för att skriva ut på båda sidorna av ett papper. Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivaren stöder funktionen.

 • Skriva ut med färg eller svart. Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivaren stöder funktionen.

Använda förhandsgranska

Om du vill se hur den utskrivna kopian kommer att se ut innan du skriver ut den, öppnar du dokumentet i ett program där du kan förhandsgranska det. Förhandsgranska finns ofta på Arkiv-menyn i ett program. Normalt kan du förhandsgranska varje sida i dokumentet. I vissa program kan du välja utskriftsalternativ i förhandsgranskningsläget och sedan skriva ut direkt från denna vy. I andra program kan du behöva stänga förhandsgranskningen innan du kan ändra dokumentet och skrivarinställningarna och skriva ut.

Bild på ett dokument i Förhandsgranska i WordPad
Förhandsgranska i WordPad

Om du förhandsgranskar eller skriver ut ett dokument och dokumentet inte ser ut som du har tänkt dig, kan du behöva ändra dokumentet eller utskriftsalternativen. Om t.ex. bara en del av dokumentet får plats på den utskrivna sidan kan du minska teckenstorleken, öka marginalerna eller ändra sidlayouten, och sedan försöka skriva ut igen.

Hålla ordning på utskriftsjobben

När du skickar ett dokument eller någon annan typ av fil till en skrivare skapas ett utskriftsjobb. Vissa skrivare är utrustade med en skärm där ett varningsmeddelande visas om det uppstår ett problem, t.ex. om bläcket är slut eller papperet har fastnat. Många skrivare visar ett meddelande i Meddelandefältet på datorn. Om du vill felsöka ett problem läser du igenom informationen som visas på skrivarens skärm och dokumentationen som följde med skrivaren. Du kan också besöka skrivartillverkarens webbplats.

I Windows kan du hålla ordning på utskriftsjobb med hjälp av utskriftskön. Utskriftskön innehåller information om dokument som väntar på att skrivas ut, t.ex. utskriftsstatus, dokumentets ägare och hur många sidor som ska skrivas ut. Du kan använda utskriftskön för att visa, pausa, återuppta, starta om och avbryta utskriftsjobb.

Bild på en utskriftskö
Utskriftskön

Visa utskriftskön

 1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

 2. Dubbelklicka på skrivaren du använder för att öppna utskriftskön.

Tips!

 • När utskriftsjobben håller på att skrivas ut kan du öppna utskriftskön genom att dubbelklicka på skrivarikonen Bild på skrivarikonen i meddelandefältet i Meddelandefältet.

Mer information om hur du hanterar utskriftsjobb finns i Göra paus i eller fortsätta utskriften och Avbryta utskrift.