Windows väljer automatiskt de bästa visningsinställningarna, bl.a. bildskärmsupplösning, uppdateringsfrekvens och färg med utgångspunkt från din bildskärm. De här inställningarna varierar, beroende på om du använder en LCD- eller en CRT-bildskärm. Om du vill justera dina bildskärmsinställningar, eller om inställningarna har ändrats och du vill återställa standardinställningarna ska du följa nedanstående rekommendationer.

För båda typerna av bildskärmar gäller att ju högre DPI-värde (punkter per tum), desto bättre ser ett teckensnitt ut. Mer information finns i Göra texten på skärmen större eller mindre.

Bild som visar skillnaden mellan hög upplösning och låg upplösning
Skillnaden mellan hög upplösning och låg upplösning

Bästa visningen för en LCD-bildskärm

Om du har en LCD-bildskärm ska du kontrollera upplösningen för att fastställa hur tydligt bilder och objekt visas på skärmen. Det är i allmänhet bäst att ställa in LCD-bildskärmar på deras avsedda upplösning — alltså den upplösning de är utformade för och som ger den bästa visningen vid den aktuella bildskärmens storlek. Bildskärmens tillverkare eller återförsäljare kan ge mer information om den avsedda upplösningen. Om du inte kan få tag på den här informationen kan du försöka att ställa in bildskärmen på den högsta tillgängliga upplösningen, som normalt är den avsedda upplösningen. Se Ändra skärmupplösning.

Bild på menyn Bildskärmsinställningar
Om du inte känner till bildskärmens avsedda upplösning, ställer du in den på högsta möjliga upplösning.

Tekniskt sett har LCD-bildskärmar stöd för lägre upplösningar än den avsedda upplösningen, men bilden kan bli liten och centrerad på bildskärmen, med en svart kant, eller så kan bilden se ut att vara utsträckt.

Korrigera skärmflimmer

En annan aspekt när det gäller att få fram bästa möjliga bildskärmsinställning är uppdateringsintervallet. Om uppdateringsintervallet är för litet kan bildskärmen flimra, vilket är ansträngande för ögonen och kan orsaka huvudvärk. Du bör välja ett uppdateringsintervall på minst 75 Hertz. Mer information om hur du reducerar eller eliminerar flimmer finns i Korrigera skärmflimmer (uppdateringsintervall).

Bild som visar Uppdateringsfrekvensen
Kontrollera att skärmens uppdateringsintervall är tillräckligt högt för att undvika skärmflimmer.

Ställa in färgen på en LCD-bildskärm

LCD-bildskärmar återger färger intensivt. Om du vill ha bästa möjliga fårgåtergivning på din bildskärm ska du använda färginställningen 32 bitar eller högre.

  1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

  2. Markera Högsta (32 bitar) under Färger och klicka sedan på OK.

Bästa visningen på en CRT-bildskärm

När du använder en CRT-bildskärm är det viktigt att ändra bildskärmens upplösning till den högsta som stöder 32-bitars färg och ett uppdateringsintervall på minst 72 Hertz. Mer information finns i Ändra skärmupplösning. Om din bildskärm flimrar eller om du upplever obehag när du tittar på bildskärmen ska du öka uppdateringsintervallet tills det känns bekvämt. Mer information finns i Korrigera skärmflimmer (uppdateringsintervall).

Upplösning baserad på bildskärmens storlek

Bildskärmens storlek Rekommenderad upplösning
Bildskärmens storlek

15-tums bildskärm

Rekommenderad upplösning

1024 × 768

Bildskärmens storlek

17- till 19-tums bildskärm

Rekommenderad upplösning

1280 × 1024

Bildskärmens storlek

20-tums bildskärm eller större

Rekommenderad upplösning

1600 × 1200

Ställa in färgen på en CRT-bildskärm

Färger och teman i Windows fungerar bäst om din bildskärm är inställd på 32-bitars färg. Du kan använda inställningen 24-bitars färg, men då får du inte tillgång till alla visuella effekter. Om du ställer in bildskärmen på 16-bitars färg kan det hända att bilder som går att visa med normal bildkvalitet inte visas korrekt.

Ställa in färgen på en CRT-bildskärm

  1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

  2. Markera Högsta (32 bitar) under Färger och klicka sedan på OK. (Om du inte kan välja 32 bitar ska du kontrollera att upplösningen har så hög inställning som möjligt och försöka igen.)