Maskinvarukrav för BitLocker-diskkryptering

Eftersom BitLocker sparar sina egna krypterings- och dekrypteringsnycklar på en maskinvara som är åtskild från hårddisken, måste du ha något av följande:

  • En dator med Trusted Platform Module (TPM) (ett speciellt mikrochip som finns i vissa nyare datorer och som stöder avancerade säkerhetsfunktioner). Om din dator har TPM version 1.2 eller senare kommer nyckeln till BitLocker att sparas i TPM:en.

  • En flyttbar USB-minnesenhet, till exempel en USB-flash-enhet. Om din dator saknar TPM version 1.2 eller senare kommer nycklarna till BitLocker att sparas på flashminnet.

Obs!

  • Vissa BitLocker-funktioner och -inställningar kan aktiveras genom Grupprincip-inställningar.

För att du ska kunna aktivera BitLocker-diskkryptering måste datorns hårddisk:

  • Ha minst två partitioner. En partition måste omfatta den enhet som Windows är installerat på. Det är den enhet som BitLocker krypterar. Den andra partitionen är den aktiva, som måste vara okrypterad för att datorn ska kunna starta. När du har krypterat enheten där Windows är installerat kan du också kryptera ytterligare dataenheter på samma dator.

  • Vara formaterad med NTFS-filsystemet.

  • Ha ett BIOS som är kompatibelt med TPM och som stöder USB-enheter under datorns startprocess. Om detta inte är fallet måste du uppdatera BIOS innan du använder BitLocker. Mer information om hur du uppdaterar BIOS finns i Uppdatera BIOS för BitLocker-diskkryptering.

Så här tar du reda på om din dator har säkerhetsmaskinvaran Trusted Platform Module (TPM)

  1. Öppna BitLocker-diskkryptering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på BitLocker-diskkryptering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Om administrationslänken för TPM visas i vänster ruta är din dator försedd med säkerhetsmaskinvaran TPM. Om du inte ser denna länk kommer du att behöva ett flyttbart USB-minne för att kunna aktivera BitLocker och lagra startnyckeln till BitLocker som du kommer att behöva så fort du startar om datorn.

Obs!

  • I vissa fall kan datorns BIOS förhindra att administrationslänken för TPM visas. Om den här länken saknas, och du ändå tror att din dator har TPM, kontrollera då den information som medföljde datorn för att försäkra dig om saken.