Hur används klassificeringar i Windows Media Player?

I Windows Media Player används klassificeringar för att det ska vara lätt hitta och organisera sånger, videofilmer och bilder. Du kan också använda klassificeringar som sökvillkor när du skapar automatiska spelningslistor.

Klassificeringar visas i kolumnen Klassificering i biblioteket. Som standard ges de flesta objekt i biblioteket en automatisk klassificering. Den automatiska klassificeringen styrs av dataleverantörer utanför Microsoft, till exempel AMG och vissa onlinebutiker. Du kan åsidosätta den automatiska klassificeringen genom att välja en ny användarklassificering. Du kan se skillnad på de olika klassificeringarna tack vare att stjärnorna är blåa för automatiska klassificeringar och gula för användarklassificeringar.

När du skapar en automatisk spelningslista kan du söka efter objekt baserat på deras automatiska klassificeringar eller deras användarklassificeringar (observera att användarklassificeringar visas under Min klassificering i listan med sökvillkor).

Klassificera ett objekt

  1. Klicka på fliken Bibliotek.

  2. Hitta objektet du vill klassificera i biblioteket och klicka på en av stjärnorna i kolumnen Klassificering.

    Den lägsta klassificeringen är en stjärna. Den högsta klassificeringen är fem stjärnor. Om du vill ta bort en användarklassificering högerklickar du på objektet, pekar på Klassificera och väljer Oklassificerad.

    Du kan också använda kortkommandon för att klassificera objekt. Om du vill klassificera ett objekt med noll till fem stjärnor spelar du upp objektet och trycker på CTRL+Windows-tangenten+siffra. Om du till exempel vill ge ett objekt fem stjärnor spelar du upp objektet och trycker på CTRL+Windows-tangenten+5. Om du vill ta bort en användarklassificering spelar du upp objektet och trycker på CTRL+Windows-tangenten+0.

Obs!

  • Som standard lagras information om användarklassificering i de enskilda digitala mediefilerna. I tidigare versioner av mediespelaren lagrades klassificeringsinformationen i bibliotekets databasfil. Mer information finns i frågan om att spara klassificeringar i avsnittet Vanliga frågor och svar om medieinformation..