Hur ändrar jag UAC-meddelandets funktionssätt?

Med hjälp av inställningarna för kontoansvarig kan du inaktivera Kontroll av användarkonto (UAC) helt och hållet. I Windows Vista™ Enterprise och Windows Vista Ultimate kan en administratör dessutom ändra UAC-meddelandets funktionssätt för standardanvändare eller för lokala administratörer i godkännandeläge för administratörer.

Exempel på situationer där du kan vilja göra det:

 • Miljöer där alla program måste godkännas i förväg och installeras centralt.

 • Företag som måste följa standard för gemensamma kriterier eller företagsregler som kräver att autentiseringsuppgifter används för alla administratörsaktiviteter.

Inaktivera eller inaktivera UAC

Så här gör du om du vill inaktivera eller aktivera UAC.

Om du vill utföra följande procedur måste du kunna logga på med eller ange autentiseringsuppgifter för en medlem i den lokala administratörsgruppen.

Så här inaktiverar eller aktiverar du UAC

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på AnvändarkontonKontrollpanelen.

 3. Klicka på Användarkonton i fönstret Användarkonton.

 4. Klicka på Aktivera eller inaktivera användarkontokontroll i aktivitetsfönstret Användarkonton.

 5. Om UAC har konfigurerats i godkännandeläge för administratörer, visas UAC-meddelandet. Klicka på Fortsätt.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill inaktivera UAC, avmarkerar du kryssrutan Skydda datorn med hjälp av Kontroll av användarkonto (UAC).

  • Om du vill aktivera UAC, markerar du kryssrutan Skydda datorn med hjälp av Kontroll av användarkonto (UAC).

 7. Klicka på OK.

 8. Tillämpa ändringen direkt genom att klicka på Starta om nu, eller klicka på Starta om senare och stäng aktivitetsfönstret Användarkonton.

Ändra funktionssätt för UAC-meddelandet för administratörer i godkännandeläge

Använd följande procedur om du vill ändra hur UAC-meddelandet fungerar för administratörer.

Om du vill utföra följande procedur måste du använda Windows Vista Enterprise eller Windows Vista Ultimate samt kunna logga på med eller ange autentiseringsuppgifter för en medlem i den lokala gruppen Administratörer.

Ändra funktionssätt för UAC-meddelandet för administratörer i godkännandeläge

 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kör, skriv secpol.msc i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

 2. Om UAC har konfigurerats i godkännandeläge för administratörer visas UAC-meddelandet. Klicka på Fortsätt.

 3. Klicka på Lokala principer i det lokala säkerhetsprincipträdet och dubbelklicka sedan på Säkerhetsalternativ.

 4. Bläddra till och dubbelklicka på Kontroll av användarkonto (UAC): Beteende för förhöjd prompt för administratörer i godkännandeläge för administratörer.

 5. På menyn väljer du någon av följande inställningar:

 6. Höj automatiskt

  I det här fallet körs program, som har markerats som administratörsprogram samt program som identifierats som konfigurationsprogram, automatiskt med fullständig administratörstoken. Alla övriga program körs automatiskt med standardanvändardtoken.

 7. Fråga efter autentiseringsuppgifter

  I det här fallet, om ett program ska få köra med fullständig administratörstoken, måste användaren ange autentiseringsuppgifter för administratörer. Med den här inställningen följs regler för gemensamma kriterier eller företagsregler.

 8. Fråga om medgivande

  Detta är standardinställningen.

 9. Klicka på Verkställ.

Ändra funktionssättet för UAC-meddelande för standardanvändare

Använd följande procedur om du vill ändra hur UAC-meddelandet fungerar för standardanvändare.

Om du vill utföra följande procedur måste du använda Windows Vista Enterprise eller Windows Vista Ultimate samt kunna logga på med eller ange autentiseringsuppgifter för en medlem i den lokala gruppen Administratörer.

Ändra funktionssättet för UAC-meddelande för standardanvändare

 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kör, skriv secpol.msc i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

 2. Om UAC har konfigurerats i godkännandeläge för administratörsautentisering visas UAC-meddelandet. Klicka på Fortsätt.

 3. Klicka på Lokala principer i det lokala säkerhetsprincipträdet och dubbelklicka sedan på Säkerhetsalternativ.

 4. Bläddra till och dubbelklicka på Kontroll av användarkonto (UAC): Funktionssätt för höjningsfrågan för standardanvändare.

 5. På menyn väljer du någon av följande inställningar:

  • Neka automatiskt vid höjningsfrågor

   I det här fallet kan administratörsprogram inte köras. Ett felmeddelande visas från programmet som anger att programmet inte kan köras p.g.a. en regel.

  • Fråga efter autentiseringsuppgifter

   Detta är standardinställningen. I det här fallet, om ett program ska kunna köras med fullständig administratörstoken måste användaren ange uppgifter för administratörsautentisering.

 6. Klicka på Verkställ.

Fler resurser