Hur förbättrar jag bilden på bildskärmen eller TV:n?

Om datorn inte har någon TV-mottagare krävs en analog eller digital TV-mottagare som tillval för att spela upp och spela in TV i Windows Media Center.

Om du vill förbättra bilden bör du först kontrollera att skärmvisningen är korrekt konfigurerad, oavsett om en bildskärm eller en TV är ansluten till datorn. Innan du konfigurerar TV:n eller bildskärmen i Windows Media Center måste du se till att du använder en anslutning med så hög kvalitet som möjligt för anslutning av datorn till TV:n eller bildskärmen. Typen av anslutning bygger på vilka anslutningar som är tillgängliga på dator och TV:n eller bildskärmen. Mer information om de olika typerna av anslutningar finns i Ansluta datorn till en TV.

Om bilderna på skärmen sträcks ut eller om det förekommer kanter runt bilden när du ser på TV i helskärmsläge i Windows Media Center stämmer inte TV-signalens bredd-höjd-förhållande överens med bredd-höjd-örhållandet för TV:n eller bildskärmen.

Illustration av fönstret med marginaler på båda sidor om skärmbilden
Bild med pelare

Om en usträckt bild eller kanter bara förekommer på vissa TV-kanaler kan du utvidga bilden för just de kanalerna genom att zooma in den. Om problemet uppträder för alla kanaler bör du ändra bildskärmsupplösningen i Windows Media Center från ett alternativ för bredbildsskärm (16:9) till ett alternativ för standardskärm (4:3).

Visa alla

Zooma TV-bilden

Det går inte att zooma med en normal TV-signal som visas på en standardskärm (4:3).

  1. Högerklicka på bilden när du ser på TV i helskärmsläge, och klicka sedan på Zooma.

  2. Växla mellan de olika zoomlägena genom att klicka på Zooma ytterligare en, två eller tre gånger. Välj det läge som tar bort kanterna och utvidgar bilden lagom mycket.

Ändra bildskärmsinställningarna i Windows Media Center

  1. Bläddra till AktiviteterStart-skärmen, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Konfigurera Windows Media Center och klicka sedan på Konfigurera TV eller bildskärm.

  2. Följ anvisningarna, och klicka på Standard (4:3) eller Widescreen (16:9) när du uppmanas att välja en bildskärmsbredd.

  3. Välj rätt bildskärmsupplösning, och slutför sedan anvisningarna efter behov. Du kanske behöver testa mer än en upplösningsinställning för att hitta den som ser bäst ut på din bildskärm.