Hur vet jag om det finns problem med minnet i datorn?

Vanligtvis identifieras möjliga problem med datorns minne automatiskt i Windows. Ett meddelade visas där du tillfrågas om du vill köra Minnesdiagnostikverktyget.

Köra Minnesdiagnostikverktyget

När ett meddelande om ett möjligt minnesproblem visas klickar du på meddelandet så att du kan välja något av de två alternativen för när Minnesdiagnostikverktyget ska köras:

 • Du kan starta om datorn och köra verktyget direkt.

 • Du kan starta om datorn och köra verktyget senare.

Om du väljer att starta om datorn och köra verktyget direkt måste du spara arbetet och stänga alla program som körs. Minnesdiagnostikverktyget körs automatiskt när du startar om Windows. När Minnesdiagnostikverktyget körs visas en förloppsindikator med status för testet. När testet är klart startas Windows om igen automatiskt.

Visa resultatet från minnestestet

Om inga fel hittades med Minnesdiagnostikverktyget visas ett meddelande om det.

Om fel hittades med Minnesdiagnostikverktyget kontaktar du datorns eller minnets tillverkare för mer information.

Vad ska jag göra om jag hittar fel med Minnesdiagnostikverktyget?

Om problem med datorns minne upptäcks med Minnesdiagnostikverktyget kontaktar du datorns eller minnets tillverkare för information om hur du åtgärdar problemet.

Avancerade alternativ för Minnesdiagnostikverktyget

Du rekommenderas att köra Minnesdiagnostikverktyget automatiskt. Avancerade användare kanske dock vill justera inställningarna för verktyget.

 1. Tryck på F1 när Minnesdiagnostikverktyget startas.

 2. Du kan justera följande inställningar:

  • Testkombination. Välj vilken typ av test du vill köra. Alternativen visas när du kör Minnesdiagnostikverktyget.

  • Cache. Välj cacheinställning för varje test.

  • Antal pass. Skriv in det antal gånger du vill upprepa testet.

 3. Starta testet genom att trycka på F10.

Hur schemalägger jag minnestestet manuellt?

Om Windows Minnesdiagnostikverktyget inte körs automatiskt kan du köra det manuellt.

 1. Öppna Minnesdiagnostikverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll, Administrationsverktyg och Minnesdiagnostikverktyget. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Välj något av de två alternativen för när Minnesdiagnostikverktyget ska köras:

  • Du kan starta om datorn och köra verktyget direkt.

  • Du kan starta om datorn och köra verktyget senare.