Hur förhindrar jag att en fil synkroniseras i Windows Media Player?

Om enheten synkroniseras automatiskt med Windows Media Player och du vill utelämna en viss fil från synkroniseringen, går det bra att hoppa över den filen. Det finns flera sätt att att hoppa över filer:

 • Radera filen från enheten. Om du raderar en fil från enheten, och filen ingår i en spelningslista som synkroniseras, hoppas filen över nästa gång du synkroniserar med Windows Media Player. På så vis kan du vara säker på att filen inte återkommer på enheten.

 • Radera en fil från en prenumerationstjänst på datorn. Om du abonnerar på en prenumerationstjänst från en onlinebutik kan spelningslistan som du synkroniserar med enheten innehålla prenumerationsfiler. När du raderar en av dessa filer från datorn synkroniseras inte filen vid nästa synkronisering, även om spelningslistan som synkroniseras med din enhet innehåller filen. Om du vill kan du synkronisera filen på nytt. Mer information finns i anvisningarna i detta avsnitt om hur du synkroniserar en överhoppad fil igen.

 • Ta bort en fil som har orsakat fel. När du inte kan synkronisera en fil på grund av att något är fel kan du försöka lösa problemet och sedan synkronisera på nytt. Du kan också förhindra att Windows Media Player synkroniserar filen genom att klicka på knappen FelBild på knappen Fel som visas bredvid filen i listan Synkronisera och sedan klicka på Hoppa över denna fil vid synkronisering. Du kan hoppa över alla filer som har samma fel genom att klicka på Hoppa över alla filer med detta fel vid synkronisering.

Tillåta att överhoppade filer synkroniseras igen

På fliken Synkronisera i Windows Media Player kan du se vilka filer som är överhoppade på den aktuella enheten och tillåta att de synkroniseras igen. Observera att en förutsättning är att de överhoppade filerna fortfarande ingår i en spelningslista som synkroniseras automatiskt med enheten.

 1. Anslut enheten till datorn och klicka sedan på fliken Synkronisera. Klicka på Starta synkronisering om synkroniseringen inte startar automatiskt.

 2. När synkroniseringen är klar klickar du på enheten i navigeringsfönstret och sedan på Synkroniseringsresultat.

 3. Klicka på kolumnen Status i fönstret Information om du vill sortera efter status. Filerna som du har hoppat över sorteras ihop.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill tillåta att en fil synkroniseras igen, klickar du på InformationBild på knappen Information och sedan på Synkronisera den här filen. Du kan också dra filen från informationsfönstret till listvyn.
  • Om du vill tillåta att alla överhoppade filer synkroniseras igen, klickar du på pilen under fliken Synkronisera, pekar på enheten och klickar sedan på Synkronisera tidigare ignorerade filer.