Hur skiljer sig ett hemnätverk från ett nätverk på en arbetsplats?

Datorer i ett hemnätverk ingår oftast i en arbetsgrupp. Datorer på arbetsplatser ingår oftast i en domän. Den största skillnaden mellan arbetsgrupper och domäner är hur nätverksresurserna hanteras.

I en arbetsgrupp

 • Alla datorer är likvärdiga. Ingen dator har kontroll över en annan dator.

 • Varje dator har en uppsättning användarkonton. För att du ska kunna använda en dator i arbetsgruppen måste du ha ett konto på den datorn.

 • Om du har ett användarkonto på en dator kan du själv ändra inställningarna för det kontot.

 • Det finns oftast högst tio eller tjugo datorer i en arbetsgrupp.

 • Alla datorer måste finnas i samma lokala nätverk eller undernät.

I en domän

 • En eller flera datorer fungerar som servrar. Nätverksadministratörer använder servrar för att kontrollera säkerheten och behörigheter för alla datorer i domänen. Detta gör det enklare att göra ändringar, eftersom ändringarna görs automatiskt på de andra datorerna.

 • Om du har ett användarkonto i en domän kan du logga in på vilken dator som helst i domänen utan att behöva ha ett konto på just den datorn.

 • Om du använder en dator i domänen kan du antagligen bara göra begränsade ändringar av datorns inställningar. (Detta beror på att de flesta nätverksadministratörer vill ha samma inställningarna på alla datorer och ha så stor kontroll över konfigurationen som möjligt.)

 • Domäner kan innehålla tusentals datorer.

 • Datorerna kan finnas i olika lokala nätverk.

Kontrollera om datorn ingår i en arbetsgrupp eller en domän

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Under Inställningar för datornnamn, domän och arbetsgrupp visas antingen "Arbetsgrupp" eller "Domän", följt av ett namn.