Importera direktuppspelad video från en DV-kamera

Du kan importera direktuppspelad video till datorn från en digital videokamera (DV-kamera) med hjälp av funktionen Importera video. När videon importeras från kameran till datorn kodas innehållet till en videofil som sparas på datorns hårddisk. När den direktuppspelade videon har importerats kan du redigera videofilen som skapades i ett redigeringsprogram, t.ex. Windows Movie Maker.

 1. Anslut den digitala videokameran till en IEEE 1394-port eller en USB 2.0-anslutning, och ställ sedan in den för inspelning av direktuppspelade videoklipp (kallas ofta Kamera på en DV-kamera).

 2. Klicka på Importera video i dialogrutan Automatisk uppspelning som visas när du slår på kameran.

 3. I rutan Namn skriver du ett namn på den videofil som du vill skapa, importera och sedan spara på datorn.

 4. Välj en plats där videofilen ska sparas i listan Importera till eller klicka på Bläddra om du vill välja en annan plats.

 5. Välj ett av följande filformat för den nya videofilen i listan Format och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill skapa en enstaka fil med den filtyp som din digitala videoenhet använder som standard, exempelvis en AVI- eller DV-AVI-fil, väljer du Audio Video Interleaved (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en enstaka Windows Media Video-fil (WMV) som innehåller all information på videobandet, väljer du Windows Media Video File (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en WMV-fil för varje scen på videobandet väljer du Windows Media Video (en fil per scen).

 6. Klicka på Starta Importera video.

 7. Gör något av följande:

  • När importen av den direktuppspelade videon är klar klickar du på Stoppa Importera video.

  • Om du har markerat kryssrutan Sluta importera efter väntar du tills angiven tidsperiod uppnås.

 8. Upprepa steg 6 och 7 om du vill importera fler direktuppspelade videoklipp till den aktuella videofilen.

 9. Klicka på Slutför.

  Det importerade videomaterialet sparas som en eller flera videofiler på datorn och visas i Fotogalleriet i Windows.

Obs!

 • Du kan också öppna guiden Importera video i Windows Movie Maker. Välj Importera från digital videokameraArkiv-menyn i Windows Movie Maker, med DV-kameran ansluten till datorn och försatt i kameraläge.

 • Du kan också öppna Importera video från Fotogalleriet i Windows. Med DV-kameran ansluten till datorn och försatt i kameraläge klickar du på Arkiv i Fotogalleriet i Windows. Klicka sedan på Importera från kamera eller skanner, välj din DV-kamera i listan över enheter och klicka därefter på Importera.