Importera video från ett videoband

Du kan kopiera video från ett videoband i en digital videokamera (DV-kamera) till datorn med hjälp av funktionen Importera video. När videon importeras från ett videoband i en DV-kamera till datorn kodas innehållet på bandet till en videofil som och sparas på datorns hårddisk.

Visa alla

Importera en hel video från ett band i en digital videokamera (DV)

 1. Se till att den digitala videokameran är ansluten med en IEEE 1394- eller USB 2.0-anslutning, och ställ sedan in den för uppspelning av inspelade videoklipp (kallas ofta VTR eller VCR på en DV-kamera).

 2. Klicka på Importera video i dialogrutan Automatisk uppspelning som visas när du slår på kameran.

 3. I rutan Namn skriver du ett namn på videofilen eller videofilerna som du vill skapa, importera och spara på datorn.

 4. Välj en plats där videofilen ska sparas i listan Importera till eller klicka på Bläddra om du vill välja en annan plats.

 5. Välj ett av följande filformat för den nya videofilen i listan Format och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill skapa en enstaka fil med den filtyp som din digitala videoenhet använder som standard, exempelvis en AVI- eller DV-AVI-fil, väljer du Audio Video Interleaved (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en enstaka Windows Media Video-fil (WMV) som innehåller all information på videobandet, väljer du Windows Media Video File (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en WMV-fil för varje scen på videobandet väljer du Windows Media Video (en fil per scen).

 6. Klicka på Importera hela videobandet till datorn och sedan på Nästa.

 7. Om du vill stoppa importen innan videobandets slut klickar du på Stoppa och sedan på Ja.

 8. Klicka på Slutför.

  Det importerade videomaterialet sparas som en eller flera videofiler på datorn och visas i Fotogalleriet i Windows.

Importera en hel video från ett band i en digital videokamera (DV) och bränn den på en DVD

Om du vill bränna videobandet på en DVD måste du ha tillgång till Windows DVD Maker, som finns i Windows Vista Ultimate och Windows Vista Home Premium. Du måste också ha en DVD-brännare.

 1. Anslut den digitala videokameran med en IEEE 1394- eller USB 2.0-anslutning, och ställ sedan in den för uppspelning av inspelade videoklipp (kallas ofta VTR eller VCR på en digital videokamera).

 2. Klicka på Importera video i dialogrutan Automatisk uppspelning som visas när du slår på kameran.

 3. I rutan Namn skriver du ett namn på videofilen eller videofilerna som du vill skapa, importera och spara på datorn.

 4. Välj en plats där videofilen ska sparas i listan Importera till eller klicka på Bläddra om du vill välja en annan plats.

 5. Välj ett av följande filformat för den nya videofilen i listan Format och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill skapa en enstaka fil med den filtyp som din digitala videoenhet använder som standard, exempelvis en AVI- eller DV-AVI-fil, väljer du Audio Video Interleaved (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en enstaka Windows Media Video-fil (WMV) som innehåller all information på videobandet, väljer du Windows Media Video File (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en WMV-fil för varje scen på videobandet väljer du Windows Media Video (en fil per scen).

 6. Klicka på Importera hela videobandet och bränn det sedan till DVD, ange ett namn på DVD:n och klicka på Nästa.

  Bandet i kameran spolas tillbaka till början och innehållet importeras.

 7. Om du vill stoppa importen innan videobandets slut klickar du på Stoppa och sedan på Ja.

  Det importerade innehållet sparas som en videofil.

 8. När importen är klar klickar du på Slutför så att funktionen Importera video stängs.

  Den eller de videofiler som skapades bränns därefter på en DVD.

Importera en del av ett videoband i en digital videokamera (DV)

 1. Anslut den digitala videokameran ordentligt med en IEEE 1394- eller USB 2.0-anslutning, och ställ sedan in den för uppspelning av inspelade videoklipp (kallas ofta VTR eller VCR på en digital videokamera).

 2. Klicka på Importera video i dialogrutan Automatisk uppspelning som visas när du slår på kameran.

 3. I rutan Namn skriver du ett namn på videofilen eller videofilerna som du vill skapa, importera och spara på datorn.

 4. Välj en plats där videofilen ska sparas i listan Importera till eller klicka på Bläddra om du vill välja en annan plats.

 5. Välj ett av följande filformat för den nya videofilen i listan Format och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill skapa en enstaka fil med den filtyp som din digitala videoenhet använder som standard, exempelvis en AVI- eller DV-AVI-fil, väljer du Audio Video Interleaved (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en enstaka Windows Media Video-fil (WMV) som innehåller all information på videobandet, väljer du Windows Media Video File (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en WMV-fil för varje scen på videobandet väljer du Windows Media Video (en fil per scen).

 6. Klicka på Importera delar av videobandet till datorn och sedan på Nästa.

 7. Gör något av följande på sidan Spola bandet och starta sedan importeringen:

  • Använd kontrollerna i guiden Importera video eller kontrollerna på själva videokameran och leta upp början på det första klipp som du vill importera.

  • Om du vill ange hur långt klipp du vill importera markerar du kryssrutan Sluta importera efter och anger sedan efter hur lång tid importen ska stoppas.

 8. Klicka på Starta Importera video.

  Videobandet spelas automatiskt upp och importen startas.

 9. Gör något av följande:

  • När bandet når den punkt där du vill stoppa importen klickar du på Stoppa Importera video.

  • Om du har markerat kryssrutan Sluta importera efter väntar du tills angiven tidsperiod uppnås.

 10. Upprepa steg 8 och 9 för varje del av videobandet som du vill importera.

 11. Klicka på Slutför när importen är klar.

  Det importerade videomaterialet sparas som en eller flera videofiler på datorn och visas i Fotogalleriet i Windows.

Obs!

 • Du kan också öppna Importera video i Windows Movie Maker. Välj Importera från digital videokameraArkiv-menyn i Windows Movie Maker, med DV-kameran ansluten till datorn och försatt i uppspelningsläge.

 • Du kan också öppna Importera video från Fotogalleriet i Windows. Med DV-kameran ansluten till datorn och försatt i uppspelningsläge klickar du på Arkiv i Fotogalleriet i Windows. Klicka sedan på Importera från kamera eller skanner, välj din DV-kamera i listan över enheter och klicka därefter på Importera.

 • Videoklipp från analoga videokameror eller VCR kan inte importeras med hjälp av guiden Importera video eller Windows Movie Maker. Om du vill importera ett videoklipp från en analog videokamera eller en VCR måste du ha installerat en enhet för analog videoinspelning på datorn samt ett program som är avsett för analog import. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den analoga inspelningsenheten eller på tillverkarens webbplats.

 • Med vissa digitala videokameror kan du dessutom ansluta till en analog enhet t.ex. en VCR. Den digitala videokameran konverterar innehållet från den analoga källan till digital video. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den digitala videokameran eller på tillverkarens webbplats. Läs mer om hur du importerar videomaterial från en analog videoenhet via en DV-kamera i Importera video från en analog videokamera eller VCR via en DV-kamera.