Importera filer till Windows Movie Maker: vanliga frågor

Här följer svar på några vanliga frågor om import av filer.

Visa alla

Vad innebär import av filer?

Import av filer innebär att digitala mediefiler hämtas in i Windows Movie Maker så att du kan arbeta med dem i olika projekt.

Varför skulle jag vilja importera filer till Windows Movie Maker?

Du måste importera video-, ljud-och bildfiler till Windows Movie Maker innan du kan använda dem i projekt. I ett projekt kan du välja, ordna och redigera klipp, övergångar och effekter tills du har allt du behöver för att anpassa den publicerade filmen.

Observera att Windows Movie Maker inte lagrar några kopior av källfilerna. I stället skapas en referens till den ursprungliga källfilen och den visas i Windows Movie Maker som ett klipp. Det innebär att de ändringar du gör i Windows Movie Maker inte påverkar den ursprungliga källfilen. Du kan redigera ljudklipp, videoklipp och bilder i Windows Movie Maker och ändå ha kvar de ursprungliga ljud-, video- eller bildfilerna oförändrade.

Vad händer när jag importerar filer till Windows Movie Maker?

En ny klippsamlingsmapp skapas i Windows Movie Maker och klippet (eller klippen) importeras direkt till mappen. Om du vill importera filerna till en befintlig klippsamlingsmapp ska du kontrollera att fönstret Klippsamlingar visas och välja den mapp du vill använda.

Vilka filer kan jag importera?

Du kan importera filer med följande filnamnstillägg till Windows Movie Maker för användning i projekt:

  • Videofiler: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm och .wmv

  • Ljudfiler: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav och .wma

  • Bildfiler: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff och .wmf

Om du vill importera en fil som har ett annat filnamnstillägg än de som visas ovan till Windows Movie Maker väljer du Alla filer i filtypslistan. De flesta filtyper kan importeras till Windows Movie Maker, men det är inte alla filtyper som fungerar om du försöker använda dem i en film.

Filer i formatet Microsoft Recorded TV Show (filer med filtilägget .dvr-ms) som inte är kopieringsskyddade med DRM (digital rights management) kan importeras till Windows Movie Maker om din dator körs med Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Vissa funktioner i Windows Movie Maker, till exempel AutoMovie, kräver att du har både läs- och skrivbehörighet för importerade filer.

Varifrån kan jag importera filer?

Du kan importera mediefiler från alla de platser datorn kan komma åt: hårddisken, en CD-skiva, en plats i nätverket eller flyttbara media, till exempel en USB-flashenhet.

Hur importerar jag filer?

  1. Välj Importera medieobjektArkiv-menyn.

  2. Navigera till den fil du vill importera och klicka sedan på Importera.

Tips!

  • Du kan importera flera filer samtidigt. För filer som ligger efter varandra klickar du på den första filen i listan, håller ned SKIFT och klickar på den sista filen i listan. För filer som inte ligger efter varandra håller du ned CTRL och klickar på varje fil du vill importera.