Informationen gäller för Windows Internet Explorer 8.

Här är svar på några vanliga frågor om InPrivate.

Visa alla

Vad är InPrivate-surfning?

InPrivate-surfning förhindrar att Internet Explorer lagrar uppgifter om din webbsökningssession. Det förhindrar att någon som använder din dator kan se vilka webbplatser du har besökt och vad du har tittat på på nätet. När du startar InPrivate kommer Internet Explorer att öppna ett nytt fönster. Skyddet som InPrivate ger gäller bara när du använder det fönstret. Du kan öppna hur många flikar du vill i fönstret, alla kommer att skyddas av InPrivate. Om du däremot öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer det fönstret inte att skyddas av InPrivate. När du vill avsluta din session med InPrivate stänger du webbläsarfönstret. Mer information finns i Vad är InPrivate-surfning?

Hur aktiverar jag InPrivate-surfning?

Du kan aktivera InPrivate-surfning genom att göra något av följande:

 • Klicka på knappen Säkerhet och därefter på InPrivate-surfning.

 • Öppna en ny flik och klicka på Öppna ett fönster med InPrivate-surfning på sidan för den nya fliken.

 • Tryck på CTRL+SKIFT+P.

Vad är InPrivate-filtrering?

Med hjälp av InPrivate-filtrering kan du förhindra att innehållsleverantörer för webbplatser samlar information om de webbplatser du besöker. Så här fungerar det:

Många webbsidor använder innehåll som annonser, kartor eller webbanalysverktyg från andra webbplatser än den som du besöker. Sådana webbplatser kallas innehållsleverantörer eller webbplatser från tredje part. Om du besöker en webbplats med innehåll från tredje part skickas en del information om dig till innehållsleverantören. Om en innehållsleverantör erbjuder innehåll till många av de webbplatser som du besöker, kan innehållsleverantören utarbeta en profil över vilka dina surfningspreferenser är. Profiler om surfningspreferenser kan användas på många sätt, inklusive för analys och för att tillhandahålla riktad annonsering.

Innehållet från tredje part visas vanligtvis som en del av helheten, exempelvis i form av en inbäddad videosekvens eller bild. Innehållet ger sken av att komma från den webbplats som du ursprungligen besökte utan att du informeras om att den andra webbplatsen får uppgifter om vilka sidor du besöker. Verktyg för webbanalys eller webbmätning rapporterar webbplatsbesökarnas surfningsvanor och är inte alltid lätta att upptäcka. Även om de här verktygen ibland kan visas som synligt innehåll (exempelvis som en besöksräknare) är de ofta inte synliga för användarna, vilket brukar vara fallet med en webb-beacon. En webb-beacon är vanligen en transparent bild med en bildpunkts storlek vars enda syfte är att spåra webbplatsanvändande och den visas inte som synligt innehåll.

InPrivate-filtrering fungerar så att innehållet på webbsidorna som du besöker analyseras, och om samma innehåll används på flera webbplatser får du möjlighet att tillåta eller blockera det innehållet. Du kan också välja att låta InPrivate-filtrering automatiskt blockera innehållsleverantörer eller tredjepartswebbplatser som identifieras, eller att inaktivera InPrivate-filtrering helt.

Hur aktiverar/inaktiverar jag InPrivate-filtrering?

Som standard analyserar InPrivate-filtrering de webbplatser du besöker och de innehållsleverantörer de använder, men blockerar dem inte automatiskt. Du kan välja att tillåta eller blockera innehållsverantörer för vilka InPrivate-filtrering identifierar att de erhåller information om din surfning. Du kan också ange att InPrivate-filtrering ska blockera innehållsleverantörer automatiskt, eller också kan du inaktivera InPrivate-filtrering.

Om du ska aktivera InPrivate-filtrering för första gången följer du anvisningarna nedan:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Säkerhet och på InPrivate-filtering och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Blockera åt mig om du vill blockera webbplatser automatiskt.

  • Klicka på Låt mig välja vilka leverantörer som ska ta emot min information om du vill välja vilket innehåll som ska blockeras eller tillåtas. Klicka på OK när du är klar.

Om du redan har aktiverat InPrivate-filtrering följer du anvisningarna nedan:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Säkerhet och sedan på Inställningar för InPrivate-filtrering.

 3. Välj något av följande alternativ:

  • Om du vill blockera webbplatser automatiskt klickar du på Blockera automatiskt.

  • Om du vill blockera webbplatser manuellt klickar du på Välj innehåll som ska blockeras eller tillåtas.

  • Om du vill inaktivera InPrivate-filtrering klickar du på Av.

 4. Klicka på OK.

Hur väljer jag vilket innehåll som ska blockeras eller tillåtas manuellt?

Om du manuellt vill blockera eller tillåta innehållsleverantörs- eller tredjepartswebbplatser som kan vara kapabla att samla information om vilka webbplatser du har besökt följer du anvisningarna nedan:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Säkerhet och sedan på Inställningar för InPrivate-filtrering.

 3. Klicka på Välj innehåll som ska blockeras eller tillåtas, klicka på en eller flera webbplatser och sedan på Tillåt eller Blockera.

 4. Om du vill ange hur många av de webbplatser du besöker som kan dela innehåll innan de hamnar i listan anger du ett nytt antal i rutan Visa innehåll från leverantörer som används av detta antal besökta webbplatser. Du kan ställa in numret mellan 3 och 30.

  Standardinställningen är tio, vilket innebär att minst tio olika webbplatser måste dela samma innehållsleverantör innan webbplatsen visas i listan och du får möjlighet att blockera eller tillåta den.

 5. Klicka på OK när du är klar.