Ljudkort gör att du kan spela upp musik och ljud i datorns högtalare. Nästan alla nya datorer levereras med ett inbyggt ljudkort. Om det inte finns något ljudkort installerat i datorn eller om du vill uppgradera uppspelnings- och inspelningsfunktionerna i datorn kanske du vill installera ett ljudkort.

Det finns tre olika typer av ljudkort: ljudkort som är inbyggda i datorns moderkort samt interna och externa ljudkort. I den här artikeln fokuseras på hur du installerar ett internt ljudkort i en utbyggnadskortssocket inuti datorn. Ljudkort i moderkort kan inte tas bort, men du kan vanligtvis installera ett internt eller externt ljudkort och inaktivera ljudet från moderkortet. Externa ljudkort ansluts normalt via en USB-anslutning. Information om hur du installerar externa ljudkort och andra USB-enheter finns i Installera en USB-enhet.

Läs dokumentationen som medföljde ljudkortet innan du installerar det. Riktlinjerna här är generella och dokumentationen till ljudkortet kan innehålla viktig information som är specifik för hur du installerar just det kortet. Läs även dokumentationen som medföljde datorn och kontrollera om datorns garanti påverkas av att du öppnar datorn.

Du behöver följande innan du installerar ljudkortet:

 • Ljudkortet som du vill installera.

 • Eventuellt en stjärnskruvmejsel för att öppna datorn.

 • CD-skivan, DVD-skivan eller mediet som medföljde ljudkortet och som innehåller drivrutiner och andra program.

Visa alla

Öppna datorns hölje

 1. Stäng av datorn och koppla från den från strömkällan. Det är mycket viktigt att du kopplar från datorn. Om du installerar ett kort i en dator som är ansluten kan det skada kortet och datorn och du kan få en elektrisk stöt.

 2. Öppna datorns hölje. Leta efter skruvar eller klamrar som ska lossas (vanligtvis på baksidan). I dokumentationen till datorn finns normalt anvisningar för hur du öppnar datorns hölje.

 3. När du har öppnat datorns hölje jordar du dig själv genom att röra vid strömförsörjningsaggregatet (metallhöljet som omger uttaget där nätkabeln ansluts). På så sätt skyddas det nya kortet och de befintliga datorkomponenterna från statisk elektricitet.

Ta bort ett befintligt ljudkort

Om du har ett befintligt ljudkort bör du ta bort det innan du installerar det nya kortet. Om datorns ljudkort är inbyggt i moderkortet kan du gå vidare till "Installera det nya ljudkortet".

 1. Leta upp ljudkortet. Om du är osäker på vilket kort som är ljudkortet följer du kablarna från högtalarna till kortets baksida och ser vilken socket kortet sitter i.

 2. Koppla från högtalar- och mikrofonkablarna från ljudkortets baksida.

 3. Om det finns en kabel inuti datorn som ansluter ljudkortet till CD-ROM-enheten kopplar du från den. I många nyare dator finns inte den här kabeln. Om kabeln inte finns kan du hoppa över det här steget.

 4. Ta bort skruven som håller fast ljudkortet.

 5. Dra försiktigt kortet rakt ut ur socketen. Undvik att vrida eller böja kortet när du tar bort det.

  Obs!

  • Du kanske måste röra kortet försiktigt upp och ned för att lossa det. Även om du ska kasta bort det gamla ljudkortet bör du vara försiktig när du tar bort det eftersom moderkortet kan skadas. Om kortet sitter hårt fast är det bättre att lägga lite tid på att dra ut det försiktigt i stället för att rycka ut kortet för snabbt och skada moderkortet.

 6. Om du inte ska installera ett nytt ljudkort installerar du skyddslocket till socketen och sätter tillbaka skruven. Stäng sedan datorns hölje och sätt tillbaka de skruvar som du lossade när du öppnade höljet.

Installera det nya ljudkortet

 1. Leta upp en utbyggnadskortssocket i datorn där du kan sätta i det nya ljudkortet. Om du har tagit bort ett befintligt kort kan du använda samma socket om det nya kortet kan användas i samma typ av utbyggnadskortssocket. Läs dokumentationen till datorn om du vill ta reda på vilka typer av utbyggnadskortssockets som finns i datorn.

 2. Placera försiktigt ljudkortet på socketen. Passa in stiften på ljudkortet på socketen och tryck kortet nedåt så att det sitter i socketen. Se till att kortet sitter fast ordentligt i socketen och tryck in det så långt det går. Om stiften på kortet inte är perfekt inpassade med stiften i utbyggnadskortssocketen fungerar inte kortet som det ska.

 3. Om datorn har en ljudkabel som ansluter CD-ROM-enheten direkt till ljudkortet letar du upp den och ansluter den till ljudkortet. Läs i dokumentation som medföljde ljudkortet om du vill veta var CD-ROM-ljudanslutningen finns på kortet. Observera att den här kabeln sällan behövs med nyare maskinvara för ljud och att det i de flesta fall är valfritt att ansluta den.

 4. Skruva fast ljudkortet vid ramen. Böj inte ljudkortet eller ramen när du drar åt skruven. Det är bättre att dra åt skruven bara en aning mer än du kan dra åt den med fingrarna än att böja ramen eller kortet.

 5. Stäng datorns hölje och sätt tillbaka skruvarna som du lossade när du öppnade höljet. Anslut högtalarna och eventuellt en mikrofon till det nya ljudkortet.

 6. Anslut datorn till strömkällan igen och starta den.

  Drivrutinerna som behövs för det nya ljudkortet installeras automatiskt i Windows. Om ljudkortet levererades med en programskiva installerar du den nu. Läs informationen som medföljde ljudkortet för att se vilka program som behöver installeras.

  Om ljudkortet inte känns igen i Windows och du inte har drivrutinen som medföljde ljudkortet måste du själv hitta en drivrutin. (Drivrutiner gör att enheten känns igen i Windows.) Gå till supportavsnittet på grafikkortstillverkarens webbplats och leta efter en drivrutin du kan hämta. Mer information finns i Felsöka ljudproblem och Felsöka drivrutinsproblem.