Blockering av popup-fönster i Internet Explorer: Vanliga frågor och svar

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Här följer svar på några vanliga frågor om popup-fönster och blockering av popup-fönster.

Visa alla

Vad är popup-fönster?

Ett popup-fönster är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker. Popup-fönster öppnas ofta så snart du anländer till en webbplats, och skapas vanligen av annonsörer.

Vad är Blockering av popup-fönster?

Blockering av popup-fönster är en funktion i Internet Explorer som gör att du kan begränsa eller blockera de flesta popup-fönster. Du kan välja den blockeringsnivå som är lämplig för dig, allt från att blockera samtliga popup-fönster till att tillåta de popup-fönster du vill se. När blockering av popup-fönster är aktiverad, visar Informationsfältet meddelandet "Ett popup-fönster blockerades. Klicka här om du vill se popup-fönstret eller se andra alternativ."

Hur aktiverar eller inaktiverar jag Blockering av popup-fönster?

Funktionen Blockering av popup-fönster i Internet Explorer är aktiverad som standard. Om du vill inaktivera den, eller aktivera den igen om du redan stängt av den, följer du dessa steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och sedan på Blockering av popup-fönster.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Inaktivera blockering av popup-fönster om du vill stänga av funktionen.

  • Klicka på Aktivera blockering av popup-fönster om du vill slå på funktionen.

Kan jag visa ett popup-fönster som Internet Explorer har blockerat?

Ja. Följ de här stegen:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Navigera till en webbplats med popup-fönster, och klicka sedan på informationsfältet när det visar att ett popup-fönster har blockerats.

 3. Klicka på Visa blockerade popup-fönster.

Obs!

 • Du kan tillåta att ett popup-fönster visas genom att hålla ner CTRL+ALT medan du klickar på en länk som leder till en webbplats med popup-fönster.

Hur kan jag tillåta popup-fönster från en viss webbplats?

Som standard visar Internet Explorer popup-fönster på grund av att du har klickat på en länk eller knapp. Blockering av popup-fönster blockerar sådana popup-fönster som visas automatiskt (utan att du klickar på en länk eller knapp). Om du vill tillåta att en viss webbplats visar automatiska popup-fönster följer du dessa steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, klicka på Blockering av popup-fönster och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.

 3. I rutan Adress till den webbplats som ska tillåtas, skriver du adressen till (eller URL) för den webbplats för vilken du vill tillåta popup-fönster och klickar på Lägg till.

 4. Upprepa steg 3 för varje webbplats du vill tillåta popup-fönster från. Klicka på Stäng när du har lagt till alla webbplatser.

Jag aktiverade blockering av popup-fönster, men det dyker fortfarande upp en del. Varför?

Här följer några av de vanligaste orsakerna till varför du fortfarande kan se popup-fönster:

 • Du kan ha programvara som annonsprogram eller spionprogram i din dator som öppnar popup-fönster. Om du vill stoppa dessa popup-fönster måste du först identifiera det program som öppnar dem och därefter ta bort programmet eller ändra dess inställningar så att det slutar att öppna popup-fönster. Information om hur du hittar och tar bort annons- och spionprogram finns i Spionprogram: vanliga frågor och svar.

 • Vissa fönster med aktivt innehåll blockeras inte.

 • Internet Explorer blockerar inte popup-fönster från webbplatser som finns inom zonen Lokalt intranät. Om du vill att popup-fönstren från sådana webbplatser ska blockeras, måste du flytta webbplatserna ur denna zon. Mer information finns i Säkerhetszoner: lägga till eller ta bort webbplatser.

Ta bort en webbplats från listan över platser du tillåter popup-fönster från

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, klicka på Blockering av popup-fönster och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.

 3. Klicka på den webbplats du vill ta bort från listan i rutan Adress till den webbplats som ska tillåtas och klicka sedan på Ta bort.

 4. Upprepa steg 3 för varje webbplats du vill ta bort från listan över webbplatser som får visa popup-fönster. Klicka på Stäng när du är klar.

Jag vill inte se några popup-fönster, även om de öppnas när jag klickar på en länk eller knapp på en webbplats. Kan jag ställa in Internet Explorer så att alla popup-fönster blockeras?

Ja. Följ de här stegen:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, klicka på Blockering av popup-fönster och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.

 3. Under Filternivå, välj Hög: Blockera alla popup-fönster och klickar sedan på Stäng.

  Om du vill se popup-fönster som är blockerade när du har denna inställning aktiverad, håll ned CTRL + ALT medan fönstret öppnas.

Hur ändrar jag inställningarna för blockering av popup-fönster?

Om du vill ändra inställningarna för Blockering av popup-fönster följer du dessa steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg, klicka på Blockering av popup-fönster och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.

 3. Gör de ändringar du har tänkt dig och klicka sedan på Stäng.

Hur får jag popup-fönster att visas i en flik?

Som standard visas popup-fönster i separata fönster. Om du föredrar att visa popup-fönster i flikar följer du de här stegen:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Inställningar under Flikar.

 4. Klicka på Öppna alltid popup-fönster i nya flik i dialogrutan Inställningar för flikar och klicka sedan två gånger på OK.