När du skapar ett nätverk skapar Windows automatiskt en arbetsgrupp och ger arbetsgruppen ett namn. Du kan ansluta till en befintlig arbetsgrupp i ett nätverk eller skapa en ny arbetsgrupp.

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Klicka på Ändra inställningar under Inställningar för datornnamn, domän och arbetsgrupp. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på fliken Datornamn och sedan på Ändra.

 4. Klicka på Arbetsgrupp under Medlem i och gör därefter något av följande:

  • Om du vill ansluta till en befintlig arbetsgrupp skriver du namnet på den arbetsgrupp som du vill ansluta till och klickar på OK.

  • Om du vill skapa en ny arbetsgrupp skriver du namnet på den nya arbetsgruppen och klickar på OK.

   Om du ändrar namnet på en befintlig arbetsgrupp kommer en ny arbetsgrupp med det namnet att skapas.

  Om datorn var medlem i en domän innan du anslöt till arbetsgruppen kopplas den bort från domänen, och ditt datorkonto i den domänen inaktiveras.

Obs!

 • Om det finns datorer med Windows XP i nätverket kan du behöva ändra arbetsgruppens namn på de datorerna så att namnet stämmer med arbetsgruppens namn på de datorer som använder denna version av Windows så att du kan visa och ansluta till alla datorer i nätverket.