Lär dig att installera Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista Service Pack 1 (SP1) innehåller många viktiga uppdateringar som hjälper till att förbättra tillförlitlighet, prestanda och säkerhet för Windows Vista. Mer information finns i avsnittet Vad ingår i Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Så här skaffar du SP1

Det sätt vi rekommenderar (och det enklaste) för att skaffa SP1 är att du aktiverar automatisk uppdatering i Windows Update på Kontrollpanelen och väntar på att du får meddelande från Windows Vista om att SP1 är klar för installation. Du behöver bara klicka några gånger för att starta installationen. Resten av processen utförs automatiskt.

Obs!

Ta reda på om SP1 redan är installerat

 • Klicka på StartBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och klicka sedan på Egenskaper.

  Om Service Pack 1 visas i listan i avsnittet Windows-utgåva är SP1 redan installerat på datorn och du behöver inte följa nedanstående anvisningar.

Visa alla

Innan du börjar

Vi rekommenderar att du gör följande innan du installerar SP1:

 • Logga in på datorn med ett administratörskonto, kontrollera att alla andra användare är utloggade från datorn och stäng alla öppna program.

 • Säkerhetskopiera viktiga filer till en extern plats, till exempel en extern hårddisk, DVD- eller CD-skiva eller ett USB-flashminne. Om du vill veta mer söker du efter "säkerhetskopiering" i Windows Hjälp och support.

 • Om du använder en bärbar dator ansluter du den till nätström och drar inte ur kontakten eller startar om datorn under installationen.

 • Uppdatera drivrutiner om det behövs. Du kan göra detta genom att använda Windows Update eller genom att gå till webbsidan för enhetens tillverkare. Mer information finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner för maskinvara som fungerar dåligt.

 • Om du har anslutit en avbrottsfri elkälla (UPS) till datorn kopplar du bort den anslutna seriella kabeln innan du installerar SP1. Vid installationen görs automatiska försök att upptäcka enheter som är anslutna till seriella portar och UPS-utrustning kan orsaka problem med denna sökprocess. Det är bra att ha datorn ansluten till en UPS för strömförsörjning.

 • Vissa antivirusprogram kan förhindra att SP1 installeras eller göra så att installationen går långsammare. Du kan tillfälligt inaktivera antivirusprogrammet. Om du gör det bör du sätta dig in i vilka risker det innebär och se till att aktivera programmet igen när uppdateringen av Service Pack har installerats.

 • Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme för att kunna installera SP1 (även om du får tillbaka mycket av det utrymmet efter installationen). Om du måste frigöra diskutrymme finns information i avsnittet Strategier för att frigöra diskutrymme.

  Installationsmetod Ungefärliga krav på ledigt diskutrymme
  Installationsmetod

  Windows Update

  Ungefärliga krav på ledigt diskutrymme
  • x86-baserad: 1 200 MB

  • x64-baserad: 1 500 MB

  Installationsmetod

  Hämta SP1 från Microsofts webbplats

  Ungefärliga krav på ledigt diskutrymme
  • x86-baserad: 2 500 MB till 5 450 MB

  • x64-baserad: 4 100 MB till 7 850 MB

  Installationsmetod

  Integrerad installation för företag och IT-tekniker

  Ungefärliga krav på ledigt diskutrymme
  • 15 GB

Installera SP1 med hjälp av Windows Update (rekommenderas)

Om datorn är inställd på att installera uppdateringar automatiskt kommer du att uppmanas av Windows Update att installera SP1. Följ anvisningarna på skärmen. Om du inte uppmanas att installera SP1 följer du dessa steg:

Så här installerar du SP1 med hjälp av Windows Update

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.

 2. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Update.
 3. Klicka på Sök efter uppdateringar i det vänstra fönstret.

 4. Klicka på Visa tillgängliga uppdateringar. I listan över uppdateringar markerar du Service Pack för MicrosoftWindows (KB936330) och klickar sedan på Installera. Bild på säkerhetssköldikonen Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse följer du uppmaningen.

  Obs!

  • Om SP1 inte finns med i listan behöver du kanske installera en del andra uppdateringar innan du installerar SP1. Installera de uppdateringar som har beteckningen Rekommenderas eller Viktig och gå därefter tillbaka till sidan Windows Update och klicka på Sök efter uppdateringar.

  • Om du inte ser SP1 i listan (trots att du har installerat de rekommenderade eller viktiga uppdateringarna) kan det vara andra faktorer som hindrar Windows Update från att leverera SP1. Mer information finns på Microsoft-webbplatsen.

 5. Följ anvisningarna på skärmen. Datorn kan startas om flera gånger under installationen.

 6. När installationen har slutförts loggar du in på datorn från Windows-inloggningsskärmen. Du kanske ser ett meddelande som anger om uppdateringen har lyckats.

 7. Om du inaktiverade antivirusprogrammet aktiverar du det igen.

Installera SP1 manuellt med hjälp av Microsoft Download Center

Om du har problem med att hämta Service Pack-uppdateringen från Windows Update kan du hämta den som ett fristående installationspaket från webbplatsen för Microsoft Download Center och sedan installera SP1 manuellt.

Så här installerar du SP1 manuellt med hjälp av det fristående installationspaketet

 1. Hämta uppdateringen för 32-bitarsversionerna eller hämta uppdateringen för 64-bitarsversionerna, beroende på om du kör 32- eller 64 bitarsversionen av Windows Vista.

  • Om du vill veta ifall du har 32- eller 64-bitarsversionen av Windows Vista klickar du på StartBild på knappen Start, högerklickar på Dator och klickar sedan på Egenskaper.
 2. Om du vill installera SP1 genast klickar du på Öppna eller Kör och följer sedan anvisningarna på skärmen. Om du vill installera SP1 senare klickar du på Spara, så kopieras installationsfilen till datorn. När du är redo att installera detta Service Pack öppnar du filen som du kopierade till datorn.

 3. På sidan Välkommen till Windows Vista Service Pack 1 klickar du på Installera nu.

 4. Följ anvisningarna på skärmen. Datorn kan startas om flera gånger under installationen.

 5. När installationen har slutförts loggar du in på datorn från Windows-inloggningsskärmen. Ett meddelande som anger om uppdateringen har lyckats visas.

 6. Om du inaktiverade antivirusprogrammet aktiverar du det igen.

Installera SP1 manuellt med hjälp av installations-DVD-skivan

Du kan beställa en DVD-skiva med SP1 från Microsoft. Mer information finns på Microsoft-webbplatsen.

Så här installerar du SP1 manuellt med hjälp av installations-DVD-skivan

 1. Mata in skivan i datorn medan den aktuella versionen av Windows Vista körs. Guiden Installera Windows Service Pack bör öppnas automatiskt.

  Om guiden inte öppnas klickar du på StartBild på knappen Start och Dator, högerklickar på enheten med installationsskivan och klickar sedan på Installera eller kör programmet.
 2. På sidan Välkommen till Windows Vista Service Pack 1 klickar du på Installera nu.

 3. Följ anvisningarna på skärmen. Datorn kan startas om flera gånger under installationen.

 4. När installationen har slutförts loggar du in på datorn från Windows-inloggningsskärmen. Ett meddelande som anger om uppdateringen har lyckats visas.

 5. Om du inaktiverade antivirusprogrammet aktiverar du det igen.

Avinstallera SP1

Om du själv har installerat SP1 kan du avinstallera det. Men om datorn levererades med SP1 förinstallerat (en integrerad installation) går det inte att avinstallera det.

Avinstallera SP1

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Kontrollpanelen och sedan på Program.
 2. Under Program och funktioner klickar du på Visa installerade uppdateringar.

 3. På sidan Avinstallera en uppdatering klickar du på Service Pack för MicrosoftWindows (KB936330) och sedan på Avinstallera.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Skydda dig och uppdatera datorn

Se till att du utnyttjar alla möjligheter i Windows att skydda och säkra datorn:

 • Installera ett antivirusprogram. Antivirusprogram skyddar datorn eftersom de söker efter virus som försöker ta sig in i e-post, operativsystem eller filer. Om du vill hitta ett antivirusprogram går du till webbplatsen Leverantörer av säkerhetsprogramvaraWindows på Microsofts webbplats.

 • Öppna inte e-postbilagor. Många virus bifogas i e-postmeddelanden och börjar spridas så snart du öppnar bilagan. Det är säkrast att låta bli att öppna bilagor om det inte är något du väntar dig. Microsoft Outlook och Windows Mail kan hjälpa till genom att blockera bilagor som kan vara riskfyllda.

 • Använd en brandvägg.‌ Windows-brandväggen eller något annat brandväggsprogram kan varna dig för säkerhetshot. Brandväggen kan blockera virus, maskar och hackare om de försöker hämta potentiellt skadliga program till din dator.

 • Använd den senaste versionen av Internet Explorer. Internet Explorer 8 innehåller säkerhets- och sekretessförbättringar, till exempel SmartScreen-filter och InPrivate-surfning, som skyddar datorn så att du kan surfa på nätet tryggare. Mer information finns på webbsidan för Internet Explorer på Windows webbplats.