Begränsa det innehåll som barn kan se på webben

Om datorn är ansluten till en domän finns ingen Barnspärr.

Du kan använda Barnspärr när du vill ange vilka webbplatser dina barn får och inte får besöka. Du kan även blockera webbplatser med utgångspunkt från den typ av innehåll de har.

Visa alla

Tillåta eller blockera webbplatser

 1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch på Kontrollpanelen. Under Användarkonton klickar du på Konfigurera Föräldrakontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på det konto du vill konfigurera webbfiltret för.

 3. Klicka på under Barnspärr.

 4. Klicka på Windows Vista Webbfilter.

 5. Klicka på Blockera vissa webbplatser eller visst innehåll.

 6. Klicka på Redigera listan över tillåtna och blockerade platser.

 7. I rutan Webbplatsadress anger du adressen till webbplatsen du vill tillåta eller blockera och klickar sedan på Tillåt eller Blockera.

Blockera en viss typ av webbinnehåll automatiskt

Genom att aktivera webbfiltret kan du markant reducera det antal webbplatser som dina barn kan se och som har sådant innehåll som du anser vara olämpligt. Men vad som utgör olämpligt innehåll är en subjektiv bedömning och därför blockerar filtret kanske inte allt sådant innehåll som du vill blockera. Dessutom, i och med att nya webbsidor publiceras hela tiden, tar det tid för filtret att analysera och klassificera innehållet.

 1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch på Kontrollpanelen. Under Användarkonton klickar du på Konfigurera Föräldrakontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på det konto du vill konfigurera webbfiltret för.

 3. Klicka på under Barnspärr.

 4. Klicka på Windows Vista Webbfilter.

 5. Klicka på Blockera vissa webbplatser eller visst innehåll.

 6. Under Blockera webbinnehåll automatiskt väljer du innehållsnivå.

Obs!

 • Du kan hindra hämtning av filer genom att markera kryssrutan Blockera filhämtningar.

 • Barnspärr filtrerar webbplatser med material som är olämpligt för barn (inklusive pornografi) på följande språk: Engelska, franska, spanska, portugisiska (Portugal och Brasilien), tyska, nederländska, kinesiska (förenklad och traditionell) och japanska. Barnspärr filtrerar endast pornografi på följande språk: Norska, danska, svenska, finska, italienska och koreanska.