De flesta program som skrevs för Windows XP fungerar även i den här versionen av Windows, men vissa äldre program fungerar dåligt eller inte alls. Om ett program skrivet för en äldre version av Windows inte fungerar som det ska använder man guiden Programkompatibilitet för att ändra programmets kompatibilitetsinställningar. Om du vill ändra inställningarna för ett program manuellt använder du det programmets kompatibilitetsflik.

Om problemet kvarstår när du har ändrat inställningarna bör du kontrollera om det finns någon uppdatering för programmet på tillverkarens webbplats.

Varning

  • Använd inte guiden Programkompatibilitet för äldre antivirusprogram, diskverktyg eller andra systemprogram, eftersom det kan leda till dataförlust eller säkerhetsrisker.

Köra guiden Programkompatibilitet

  1. Öppna guiden Programkompatibilitet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Program och Använda ett äldre program i den här versionen av Windows.

  2. Följ anvisningarna i guiden.

Om du inte kan installera ett program kan du sätta in installationsskivan för programmet och med hjälp av guiden leta upp programmets installationsfil, som vanligen heter Setup.exe, Install.exe eller något liknande. Guiden fungerar inte med program som har ett .msi-filnamnstillägg.

Om du vill ändra ett programs kompatibilitetsinställningar manuellt, högerklickar du på programmets ikon, klickar på Egenskaper och sedan på fliken Kompatibilitet.

Inställning Beskrivning
Inställning

Kompatibilitetsläge

Beskrivning

Programmet körs med inställningar från en tidigare version av Windows. Prova den här inställningen om du vet att programmet kan användas med en viss tidigare version av Windows.

Inställning

Använd 256 färger

Beskrivning

En begränsad uppsättning färger används i programmet. En del äldre program är avsedda att använda färre färger.

Inställning

Använd upplösningen 640 × 480 bildpunkter

Beskrivning

Programmet körs i ett mindre fönster. Prova den här inställningen om det grafiska gränssnittet är ojämnt eller återges felaktigt.

Inställning

Inaktivera visuella teman

Beskrivning

Teman aktiveras i programmet. Prova den här inställningen om du har problem med menyerna eller knapparna i programmets namnlist.

Inställning

Inaktivera skrivbordssammansättning

Beskrivning

Genomskinlighet och andra avancerade bildskärmsfunktioner stängs av. Välj den här inställningen om fönstret verkar darrigt eller om du upplever andra bildskärmsproblem.

Inställning

Inaktivera skalning vid hög DPI

Beskrivning

Stänger av automatisk ändring av programstorlek om stor teckensnittsstorlek används. Prova den här inställningen om stora teckensnitt stör programmets utseende. Mer information finns i Gör texten på skärmen större eller mindre och Sätt att förbättra bildskärmskvaliteten.

Inställning

Privilegienivå

Beskrivning

Programmet körs som administratör. För vissa program krävs administratörsbehörighet. Om du inte har loggat in som administratör är det här alternativet inte tillgängligt.

Inställning

Visa inställningar för alla användare

Beskrivning

Du kan välja inställningar som ska gälla för alla användare på datorn.