Göra det enklare att se på skärmen (optimera visning)

Om du ibland har svårt att se objekt på skärmen kan du ändra inställningarna på så sätt att text och bilder på skärmen blir större, kontrasten mellan objekten blir bättre och texten på skärmen läses upp.

Du kan ändra inställningarna på sidan Gör det enklare att se på skärmen i Hjälpmedelscenter.

 1. Öppna sidan Gör datorn lättare att se genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjälpmedelscenter och Gör datorn lättare att se.

 2. Markera de alternativ du vill använda:

  • Välja färgschemat Högkontrast. Med hjälp av det här alternativet kan du ange ett färgschema för hög kontrast, som ökar kontrasten på viss text och vissa bilder på datorns skärm och gör objekten tydligare och enklare att identifiera.

  • Aktivera Skärmläsaren. Med det här alternativet anger du att Skärmläsaren ska köras när du loggar in på datorn. Skärmläsaren läser texten på skärmen högt och beskriver vissa händelser (t.ex. felmeddelanden som visas) som inträffar när du använder datorn.

  • Aktivera ljudbeskrivningar. Med det här alternativet anger du att ljudbeskrivningarna ska köras när du loggar in på datorn. Ljudbeskrivningarna beskriver vad som händer i videofilmer.

  • Aktivera Skärmförstoraren. Med det här alternativet anger du att skärmförstoringen ska köras när du loggar in på datorn. Funktionen gör att den del av skärmen där muspekaren är förstoras. Det kan vara särskilt praktiskt när du vill visa objekt som är svåra att se.

  • Justera fönsterkanternas färg och genomskinlighet. Med det här alternativet ändrar du utseendet på fönsterkanterna på så sätt att de blir enklare att se.

  • Gör fokusrektangeln tjockare. Med det här alternativet gör du rektangeln runt det markerade objektet tjockare.

  • Ange den blinkande markörens tjocklek. Med det här alternativet gör du markören i dialogrutor och program tjockare och enklare att se.

  • Inaktivera alla onödiga animeringar. Med det här alternativet inaktiverar du animeringseffekter, t.ex. uttoningar, när fönster och andra objekt stängs.

  • Ta bort bakgrundsbilder. Med det här alternativet tar du bort oviktigt, överlappande innehåll och bakgrundsbilder så att bildskärmen blir tydligare och lättare att se.