Du kan styra muspekaren med hjälp av tangentbordet och göra det enklare att skriva vissa tangentkombinationer.

Du kan ändra inställningarna på sidan om hur du gör tangentbordet enklare att använda i Hjälpmedelscenter.

 1. Öppna sidan Gör tangentbordet mer lättanvänt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjälpmedelscenter och Gör tangentbordet mer lättanvänt.

 2. Markera de alternativ du vill använda:

  • Aktivera Mustangenter. Med det här alternativet anger du att Mustangenter ska köras när du loggar in i Windows. När du vill flytta pekaren kan du använda piltangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet i stället för musen.

  • Aktivera Tröga tangenter Med det här alternativet anger du att Tröga tangenter ska köras när du loggar in i Windows. I stället för att behöva trycka på tre tangenter samtidigt (som när du måste trycka på CTRL, ALT, och DELETE samtidigt för att logga in i Windows), kan du använda en tangent genom att aktivera Tröga tangenter och justera inställningarna. På så sätt kan du trycka på en låstangent och låta den vara aktiv tills du trycker på en annan tangent.

  • Aktivera Låstangenter. Med det här alternativet anger du att Låstangenter ska köras när du loggar in i Windows. Med Låstangenter spelas en ljudsignal upp varje gång du trycker på tangenterna CAPS LOCK, NUM LOCK eller SCROLL LOCK. Tack vare varningarna kan du slippa att bli irriterad över att av misstag trycka på en tangent utan att märka det.

  • Aktivera Filtertangenter. Med det här alternativet anger du att Filtertangenter ska köras när du loggar in i Windows. Du kan ange att Windows ska ignorera tangenttryckningar som sker i tät följd eller som hålls ned oavsiktligt i flera sekunder.

  • Visa understrykning för kortkommandon och snabbtangenter. Med det här alternativet är det enklare att använda tangenterna i dialogrutor eftersom snabbtangenterna markeras.