Du kan använda Windows för att hålla reda på personer och organisationer, genom att skapa kontakter i Windows Kontakter. Varje kontakt innehåller information om en person eller organisation.

Om du vill kontrollera e‑postadressen eller telefonnumret till en vän hittar du informationen i mappen Kontakter. Om du vill anteckna något om en affärskontakt kan du spara anteckningarna i mappen Kontakter. Oavsett vilken typ av kontaktinformation du vill spara om en kontakt kan du placera informationen i mappen Kontakter, till och med en bild.

Mappen Kontakter fungerar även som adressbok för Windows Mail. När du skapar ett e‑postmeddelande i Windows Mail väljer du mottagaren från mappen Kontakter. Även om du inte använder Windows Mail som e‑postprogram kan du använda Windows Kontakter för att spara information om personer och organisationer.

Bild på Windows Kontakter.
Använd Windows Kontakter för att hålla reda på de personer och organisationer du kommunicerar med

Vad är en kontakt?

Du kan spara hur mycket eller hur lite information du vill om varje kontakt, inklusive följande:

 • E‑postadresser. Lagra hur många e‑postadresser du vill för en kontakt och ange en e-postadress som standardadress. (Standard-e‑postadressen används av Windows Mail när du snabbt vill skicka e‑post till någon utan att välja mottagaradress i en lista över alla tillgängliga adresser.)

 • Lägg till en bild. Lägg till en bild av en kontakt så att du kommer ihåg hur personen ser ut.

 • Telefonnummer. Du kan lagra telefonnummer (till hemmet, arbetet, och mobiltelefonen) och faxnummer till en kontakt.

 • Gatuadresser. Du kan lagra både hem- och arbetsadresser till en kontakt.

 • Information om familjen. Du kan lägga till information om en kontakts make/maka, barn, kön, födelsedag och andra årsdagar.

 • Webbplatsadresser. Du kan lagra både hem- och arbetswebbplatsadresser till en kontakt.

 • Obs! Du kan också skriva in annan information som du vill spara om en kontakt.

Hitta mappen Kontakter

Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

Lägga till en kontakt

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

 2. Klicka på Ny kontakt och ange sedan önskad information om kontakten i rutorna på de tillgängliga flikarna. Du behöver inte fylla i alla rutor. Ange bara så mycket information du själv vill om kontakten.

Lägga till information om en kontakt

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

 2. Dubbelklicka på kontakten du vill ändra.

 3. Klicka på fliken där du vill lägga till informationen och skriv sedan in texten i de tillgängliga rutorna.

Lägga till en ny bild i en kontakt

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

 2. Dubbelklicka på kontakten vars bild du vill ändra. (Windows lägger till en standardbild för varje kontakt men du kan ändra den och lägga till vilken bild eller grafikfil du vill.)

 3. Klicka på kontaktens bild på fliken Namn och e‑post och gör sedan något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny bild klickar du på Ändra bild, letar reda på bilden du vill använda, klickar på den och klickar sedan på Öppna.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort en befintlig bild. Bilden återställs till Windows standardbild för kontakten. (Det går inte att ta bort standardbilden.)

Mer information finns i avsnittet Lägga till eller ta bort bilder i kontakter.

Skapa kontaktgrupper (distributionslistor)

Du kan också skapa kontaktgrupper genom att gruppera flera enskilda kontakter. När du skapar en kontaktgrupp kan du skicka e‑post till flera olika personer på samma gång. När du skickar ett e‑postmeddelande till en kontaktgrupp skickas det till alla kontakter som har lagts till i gruppen. Ofta är det mycket enklare att skicka e‑post till en kontaktgrupp än att lägga till ett mottagarnamn i taget i ett e‑postmeddelande, särskilt om du ofta skickar meddelanden till samma personer.

Mer information finns i Skapa kontaktgrupper (distributionslistor).

Skicka kontakter till andra personer

Förutom att adressera e‑postmeddelanden och lagra information om personer och organisationer i Windows Kontakter, kan du skicka dina kontakter till andra. Det är användbart när du vill skicka kontaktinformation om dig själv eller någon annan. Du behöver inte skriva ner telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation i ett e‑postmeddelande. Allt du behöver göra är att skicka dem en kontakt som innehåller den information du vill dela.

Om du vill skicka en kontakt till någon som inte använder samma version av Windows som du, måste du eventuellt exportera kontakten till ett annat format. Mer information finns i Importera, exportera eller ändra format för kontakter.

Obs!

 • Om du uppgraderar till den här versionen av Windows från Windows XP, sparas automatiskt alla kontakter i Adressbok för Windows i Windows Kontakter.