Metoder för säkerhetskopiering av filer

Du kan förlora filer genom att råka ta bort eller ersätta dem av misstag, på grund av en virus- eller maskattack, fel på program- eller maskinvara, eller om hela hårddisken går sönder. Du kan skapa en säkerhetskopia för att skydda dina filer: en uppsättning kopior av filerna som sedan lagras på annan plats än originalfilerna. I Windows finns verktyg för att säkerhetskopiera filer, program och systeminställningar.

Typer av säkerhetskopiering

Du bör säkerhetskopiera dina personliga filer, program och systeminställningar. Du bör även skapa återställningspunkter så att du kan återställa datorn till ett tidigare läge om behovet uppstår. I nedanstående tabell beskrivs vart och ett av dessa alternativ.

Om du vill säkerhetskopiera
Använd
I följande situation

Personliga filer som bilder, musik och dokument

Guiden Säkerhetskopiera filer

Du bör regelbundet säkerhetskopiera de filer du skapar och ändrar. Det är dessutom en god idé att säkerhetskopiera dina filer innan du gör några förändringar i systemet, till exempel lägger till ny maskinvara, uppdaterar drivrutiner, redigerar registret eller gör större förändringar i Windows, exempelvis genom att installera ett service pack. Mer information om hur du säkerhetskopierar filer finns i Säkerhetskopiera dina filer.

Guiden Säkerhetskopiera filer ingår i Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise och Windows Vista Ultimate.

Hela datorn

Windows CompletePC-säkerhetskopiering

När du konfigurerar datorn för första gången bör du skapa en Windows CompletePC-säkerhetskopieringsavbildning, vilket kan jämföras med att ta en ögonblicksbild av programmen, systeminställningarna och filerna på datorn. Du kan använda denna säkerhetskopia om datorn slutar att fungera. Även om den här typen av säkerhetskopia också omfattar dina personliga filer rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina filer regelbundet med hjälp av guiden Säkerhetskopiera filer. Du bör också uppdatera Windows CompletePC-säkerhetskopieringsavbildningen en gång i halvåret.

Windows CompletePC-säkerhetskopiering och återställning ingår i Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise och Windows Vista Ultimate.

Obs!

  • Du bör regelbundet ange återställningspunkter så att du kan ångra åtgärder som fått datorn att bli instabil, exempelvis uppdateringar av drivrutiner. Mer information om återställningspunkter finns i Systemåterställning: vanliga frågor och svar.

Sätt att förvara säkerhetskopior

Du kan säkerhetskopiera filer till följande lagringstyper:

  • Hårddiskar (interna eller externa)

  • Andra flyttbara diskar

  • Skrivbara DVD- och CD-skivor

  • Nätverksplatser

De första tre alternativen kallas ofta gemensamt för media. Du kan även använda en Internetbaserad tjänst för fillagring. Jämför pris samt vad som är enklast och mest praktiskt för dig när du funderar på vilket alternativ som är bäst för dig. Tänk även på antalet filer samt hur stora filerna är som du vill säkerhetskopiera .

Lagringsenheter

Interna hårddiskar. Du kan installera (eller låta någon installera) en andra intern hårddisk i datorn och använda den för att säkerhetskopiera filer. Hårddiskar är relativt billiga och påverkas inte om du får problem med operativsystemet. Du kan till och med installera disken i en annan dator om du köper en ny dator och fortfarande vill använda samma disk för säkerhetskopiering.

Obs!

  • Säkerhetskopiera aldrig filer till en plats på samma hårddisk som du installerat Windows på, eftersom datorn kan råka ut för virus eller få problem med programvaran så att du måste formatera om disken och installera om Windows för att få datorn att fungera igen.

Externa hårddiskar. Om datorn har en USB-port kan du ansluta en extern hårddisk till porten och sedan säkerhetskopiera filer dit. Skaffa i så fall en extern hårddisk som har gott om plats för dina säkerhetskopior (200 GB rekommenderas). För maximal säkerhet bör du förvara den externa hårddisken på en brandskyddad plats, åtskild från datorn.

Skrivbara skivor

Du kan även spara filer på DVD- eller CD-skivor. Kontrollera att skivorna är skrivbara, vilket innebär att du kan lägga till, ta bort eller förändra innehållet. Om du väljer att använda den här metoden, och har många filer att säkerhetskopiera, bör du försäkra dig om att du har tillräckligt många skivor till hands. I guiden Säkerhetskopiera filer får du information om hur mycket plats som krävs varje gång du utför en säkerhetskopiering, och dessutom rekommendationer för val av media. Märk skivorna med datum och tid för säkerhetskopieringen, så att du lätt kan hitta dem. För maximal säkerhet bör du förvara skivorna på en brandskyddad plats, åtskild från datorn.

Nätverksplatser

Om datorn finns i ett nätverk kan du säkerhetskopiera till en plats i nätverket. Kontrollera att du har rätt behörigheter för nätverket och att andra användare inte har åtkomst till din säkerhetskopia.