Filminställningar: vanliga frågor

Här är några svar på vanliga frågor om filminställningar.

Visa alla

Vad är filminställningar och hur fungerar de?

Filminställningarna i Windows Movie Maker bestämmer den publicerade filmens kvalitet och filstorlek. Du kan välja filminställningar när du publicerar en film till datorn eller en CD-skiva.

Vilka videofilformat kan jag välja bland när jag publicerar en film i Windows Movie Maker?

Du kan välja att publicera filmen som en AVI-fil (Audio-Video Interleaved) eller en WMV-fil (Windows Media Video). Du kan också välja olika inställningar för varje filtyp beroende på vilket format du tänker använda för att visa filmen. Det finns tre kvalitetskategorier för inställningarna: hög kvalitet, god kvalitet och medelgod kvalitet. I följande tabell beskrivs de olika inställningarna.

Filtyp
Upplösning
Bithastighet
Rekommendation

DV-AVI (NTSC)

720 x 480

25 Mbit/s

Med den här inställningen får du den högsta kvaliteten i de flesta situationer. Det här är ett bra val om du tänker spela upp filmen i ett program som saknar stöd för WMV-filer (Windows Media Video). Eftersom kvaliteten är så hög blir filer som sparas med inställningen i de flesta fall större än filer som sparas med andra inställningar.

Flyttbar Windows Media-enhet

640 x 480

1 Mbit/s

Välj inställningen om du tänker spela upp filmen i en flyttbar enhet som använder Windows Media Player. I Windows Media Player konverteras filmen automatiskt till ett format som fungerar på den flyttbara medieenheten.

Windows Media DVD-kvalitet

640 x 480

3 Mbit/s

Med den här inställningen får du filmer med god kvalitet och standardupplösning. Du kan välja inställningen om originalinnehållet kommer från en digital videokamera och om du vill att den sparade filen ska vara liten.

Windows Media DVD, bredbildskvalitet

720 x 480

3 Mbit/s

Med den här inställningen får du filmer med god kvalitet och standardupplösning för bredbild (16:9). Det här är ett bra alternativ om källinnehållet kommer från en digital videokamera och du vill hålla nere filmfilens storlek.

Windows Media HD 720p

1 280 x 720

5,9 Mbit/s

Med den här inställningen får du filmer med hög kvalitet och hög upplösning i WMV9-format (Windows Media Video 9) som kan spelas upp på datorer och DVD-spelare som har stöd för WMV HD. Du bör använda inställningen om källinnehållet är 720p eller om bildskärmen filmen ska visas på är 720p. Den här filminställningen är bara tillgänglig om du kör Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD för Xbox 360

1 280 x 720

6,8 Mbit/s

Med den här inställningen skapas HD-filmer med hög kvalitet på 720p. Inställningen passar särskilt bra om filmen ska visas på Xbox 360. Den här filminställningen är bara tillgänglig om du kör Windsows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD 1080

1 440 x 1 080

7,8 Mbit/s

Med den här inställningen får du 1080p HD-filmer med hög kvalitet. Inställningen passar särskilt bra om filmen ska visas på en dator eller DVD-spelare som har stöd för WMV HD. Den är också ett bra val om källmaterialet är 1080p. När du använder inställningen görs filmen om till ej sammanflätad vid kodningen eftersom WMV9 saknar stöd för innehåll som är sammanflätad. Den här filminställningen är bara tillgänglig om du kör Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Windows Media låg bandbredd

320 x 240

117 kbit/s

Med den här inställningen får du filmer med god kvalitet och standardupplösning. Det här är ett bra val om du vill att filmfilen ska bli så liten som möjligt.

Windows Media VHS-kvalitet

640 x 480

1 Mbit/s

Med den här inställningen får du filmer med medelgod kvalitet och standardupplösning. Det här är det bästa valet om originalinnehållet kommer från en analog enhet, till exempel ett VHS-band, och du vill att filmfilen ska vara liten.

Vad innebär de olika filminställningarna?

I listan nedan finns korta beskrivningar av de olika inställningarna.

  • Filtyp. Den typ av videofil som publiceras. Möjliga filtyper är bland andra WMV-filer (Windows Media Video) och AVI-filer (Audio-Video Interleaved).

  • Bithastighet. Den totala bithastigheten hos den publicerade videofilen. Med en högre bithastighet får du normalt en film med högre kvalitet och mjukare rörelser. Filmfilens storlek ökar dock i takt med att bithastigheten ökas.

    För vissa filminställningar är bithastigheten variabel. Det innebär att bithastigheten hos den publicerade filmfilen automatiskt varierar beroende på rörelserna i filmen. Till exempel kommer de scener i filmen där det förekommer mycket rörelse att ha en högre bithastighet än scener som inte innehåller så mycket rörelse. Det kan vara bra att välja en filminställning med variabel bithastighet eftersom du då normalt får en mindre filstorlek jämfört med liknande filminställningar med konstant bithastighet (där bithastigheten getts ett värde) samtidigt som du fortfarande får en film med hög kvalitet.

  • Visningsstorlek. Inställningen anger filmens storlek i bildpunkter. Det första talet anger filmens bredd och det andra talet anger filmens höjd. En film med visningsstorleken 720 x 480 är till exempel 720 bildpunkter bred och 480 bildpunkter hög.

  • Bredd–höjd-förhållande. Bredd–höjd-förhållande är förhållandet mellan filmens bredd och höjd. De två alternativen är 4:3, som ofta kallas standard, och 16:9, som ofta kallas bredbild. När du väljer bredd–höjd-förhållande ska du se till att det stämmer överens med bredd–höjd-förhållande hos den datorskärm eller TV som filmen ska visas på.

  • Bildrutor per sekund. Det antal bildrutor som visas per sekund i den publicerade filmfilen. Ett stort antal bildrutor per sekund innebär normalt att objekt och personer i filmen rör sig mjukare.

  • Videoläge. I Windows Movie Maker kan du skapa innehåll med hög upplösning i två videolägen om du kör Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate: 720p och 1080p. Talet anger den lodräta upplösningen i antal linjer och p står för progressiv (ej sammanflätad). Många TV-apparater med plasma- och LCD-skärmar har 720p- eller 1080p-lägen.

Kan jag skapa och använda egna filminställningar när jag publicerar en film i Windows Movie Maker?

Ja, du kan skapa egna filminställningar och sedan publicera filmen med dessa inställningar. Om du vill skapa en egen profil måste du först installera Profilredigeraren för Windows Media. Profilredigeraren för Windows Media installeras automatiskt när Windows Media Encoder 9 Series installeras. Du kan hämta och installera Windows Media Encoder 9 Series från webbplatsen för Windows Media Encoder.

Mer information om hur du skapar egna inställningar finns i Skapa anpassade filminställningar för Windows Movie Maker.