Ordna e‑post med hjälp av regler och mappar

Här hittar du svar på några vanliga frågor om hur du ordnar e‑post i mappar och med regler i Windows Mail.

Visa alla

Hur kan jag använda mappar för att ordna e‑post?

Du kan skapa mappar som du sparar e‑postmeddelanden i, vilket gör det enklare att hitta närbesläktade meddelanden vid ett senare tillfälle. Du kan till exempel skapa en mapp med namnet Räkningar som innehåller e‑post som har att göra med onlinebetalningar och en annan mapp med namnet Bilder där du spar meddelanden med bifogade foton. Du kan dra meddelandena manuellt till mappar eller använda regler som automatiskt flyttar meddelanden till mappar när de tas emot.

Skapa en mapp

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Arkiv-menyn, Ny och på Mapp.

 3. Skriv namnet på mappen i rutan Mappnamn.

 4. I listan Välj i vilken mapp du vill skapa den nya mappen klickar du på den mapp som du vill spara den nya mappen i.

Hur kan jag använda regler för att ordna e‑post?

Du kan använda regler i Windows Mail om du automatiskt vill flytta meddelanden till de mappar som du har valt. Du kan till exempel skapa en regel som flyttar meddelanden från en viss person till en mapp som du gett samma namn som personen. Du kan också använda regler för att flagga vissa meddelanden som du vill gå igenom vid ett senare tillfälle eller ta bort oönskade meddelanden automatiskt så att du aldrig behöver se dem.

Skapa en regel

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Verktyg-menyn, Regler för meddelande och på E-post.

 3. I dialogrutan Ny e-postregel markerar du en eller fler kryssrutor under Markera villkoren för din regel om du vill ange vilka villkor som ska användas på inkommande meddelanden.

  Om du väljer fler villkor klickar du på hyperlänken och under Beskrivning av regel. I dialogrutan Och/eller klickar du på Meddelanden matchar alla villkor eller Meddelanden matchar något av villkoren och klickar på OK.

 4. Under Markera åtgärderna för din regel markerar du en eller fler kryssrutor för att ange hur meddelanden som uppfyller de valda kraven ska hanteras.

 5. Ange villkor eller åtgärder för regeln genom att klicka på de understrukna hyperlänkarna under Beskrvining av regel.

  Bild på en e-postregel
  Skapa en e-postregel i dialogrutan Ny e-postregel

  Obs!

  • Du kan klicka på hyperlänken innehåller personer eller innehåller vissa ord under Beskrivning av regel för att ange vilka personer eller ord som programmet Windows Mail ska leta efter i meddelanden. Om du anger fler personer eller fler ord per villkor kan du använda knappen Alternativ i dialogrutan Välj personer eller Ange specifika ord, om du vill anpassa regeln ytterligare.

 6. I rutan Namn på regeln markerar du standardnamnet, skriver ett nytt namn som beskriver regeln och klickar på OK.

Kan jag skapa en regel baserad på ett visst meddelande?

Ja. Att basera en regel på ett meddelande är ett enkelt sätt att skapa en regel för framtida meddelanden från den avsändaren. Det gör du genom att klicka på meddelandet som du vill basera regeln på. Klicka sedan på Meddelande-menyn och på Skapa regel från meddelande. Avsändaren till det markerade meddelandet kommer nu att användas i villkoret Där raden Från innehåller. Mer information om hur du skapar regler finns i "Hur kan jag använda regler för att ordna e‑post?" tidigare i det här avsnittet.