Målarverktyg

Paint är ett program du kan använda för att göra teckningar på en tom duk eller på andra bilder. I programmet finns ett verktygsfält till vänster i fönstret. I nedanstående tabeller beskrivs hur du använder verktygen i verktygsfältet.

Verktyg Beskrivning
Verktyg
Bild på verktyget Markera valfri form
Beskrivning

Använd Markera valfri form när du vill markera en oregelbundet formad del av bilden. Klicka på Markera valfri form och klicka på en bakgrundsstil i alternativrutan under verktygsfältet. Dra pekaren för att markera den del av bilden som du vill arbeta med.

Verktyg
Bild på verktyget Markera
Beskrivning

Använd Markera för att markera en kvadrat eller rektangel i bilden. Klicka på Markera och klicka sedan på en bakgrundsstil i alternativrutan under verktygsfältet. Dra pekaren för att markera den del av bilden som du vill arbeta med.

Verktyg
Bild på verktyget Radergummi
Beskrivning

Använd Radergummi för att ta bort delar av bilden. Klicka på Radergummi, klicka på en storlek för radergummit under verktygslådan och dra sedan radergummit över den del av bilden som du vill ta bort. De områden som du tar bort fylls med bakgrundsfärgen.

Verktyg
Bild på verktyget Fyll
Beskrivning

Använd Fyll för att fylla hela bilden eller en avgränsad form med färg. Klicka på Fyll, klicka på en färg i färglådan och klicka sedan i det område som du vill färglägga. Du tar bort färgen och ersätter den med bakgrundsfärgen genom att högerklicka på det område vars färg du vill ta bort.

Verktyg
Bild på verktyget Hämta färg
Beskrivning

Använd Hämta färg för att ange den aktuella för- eller bakgrundsfärgen. Klicka på Hämta färg och klicka sedan på den färg i bilden som du vill använda som förgrundsfärg eller högerklicka på den färg i bilden som du vill använda som bakgrundsfärg.

Verktyg
Bild på verktyget Förstoringsglas
Beskrivning

Använd Skärmförstoraren för att förstora en del av bilden. Klicka på Skärmförstoraren och klicka sedan på en zoomnivå precis under verktygsfältet. Använd rullningslisterna för att flytta runt i bilden. Du går tillbaka till normal vy genom att först klicka på Skärmförstoraren igen och sedan klicka i bilden.

Verktyg
Bild på verktyget Penna
Beskrivning

Använd Penna för att rita tunna linjer eller kurvor på fri hand. Klicka på Penna, klicka på en färg i färglådan och rita genom att dra pekaren i bilden. Om du vill rita med bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Pensel
Beskrivning

Använd Pensel när du vill måla tjocka eller formade linjer och kurvor på fri hand. Klicka på Pensel, klicka på en form under verktygsfältet, klicka på en färg i färglådan och måla genom att dra pekaren i bilden. Om du vill måla med bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Retuschspruta
Beskrivning

Använd Retuschspruta för att skapa en retuscheffekt i bilden. Klicka på Retuschspruta, klicka på ett sprutmönster under verktygsfältet, klicka på en färg i färglådan och måla genom att dra pekaren i bilden. Om du vill måla med bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Text
Beskrivning

Använd Text för att lägga in text i bilden. Klicka på Text och klicka sedan på en bakgrundsstil i alternativrutan under verktygsfältet. Klicka på en färg i färglådan och klicka sedan i bilden och skriv in texten. Du kan ändra storlek på och flytta textrutan och ändra teckensnitt, storlek på teckensnitt och textformatering tills du klickar på ett annat verktyg eller klickar utanför textrutan i bilden.

Verktyg
Bild på verktyget Linje
Beskrivning

Använd Linje för att rita ett rakt streck. Klicka på Linje, klicka på en bredd i alternativrutan under verktygsfältet, klicka på en färg i färglådan och rita genom att dra pekaren i bilden. Om du vill rita streck med bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Kurva
Beskrivning

Använd Kurva för att rita en utjämnad, böjd linje. Klicka på kurva, klicka på en bredd i alternativrutan under verktygsfältet, klicka på en färg i färglådan och rita ett rakt streck genom att dra pekaren i bilden. När du har ritat linjen, klickar du där du vill placera kurvans båge och justerar sedan kurvan med hjälp av pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Rektangel
Beskrivning

Använd Rektangel för att rita rektanglar. Klicka på Rektangel, klicka på en färg i färglådan och klicka sedan på en rektangelstil i alternativrutan under verktygsfältet.

Om du vill rita en rektangel drar du pekaren diagonalt i önskad riktning. Om du vill rita en kvadrat håller du ned SKIFT medan du drar med pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Polygon
Beskrivning

Använd Polygon när du vill göra en form med valfritt antal sidor. Klicka på Polygon, klicka på en färg i färglådan och klicka sedan på en polygonstil i alternativrutan under verktygsfältet.

Du ritar en polygon genom att först rita en rak linje med pekaren. Klicka på varje punkt där du vill att ytterligare sidor ska visas. Dubbelklicka när du är klar. Om du vill göra sidor med 45 eller 90 graders vinkel håller du ned SKIFT när du gör sidorna.

Verktyg
Bild på verktyget Ellips
Beskrivning

Använd Ellips när du vill göra ellipser och cirklar. Klicka på Ellips, klicka på en färg i färglådan och klicka sedan på en fyllningsstil i alternativrutan under verktygsfältet.

Du ritar en ellips genom att dra i pekaren. Om du vill rita en cirkel håller du ned SKIFT medan du drar med pekaren.

Verktyg
Bild på verktyget Rektangel med rundade hörn
Beskrivning

Använd Rektangel med rundade hörn när du vill rita rektanglar med rundade hörn. Klicka på Rektangel, klicka på en färg i färglådan och klicka sedan på en fyllningsstil i alternativrutan under verktygsfältet.

Om du vill rita en rektangel med rundade hörn drar du pekaren diagonalt i önskad riktning. Om du vill rita en kvadrat med rundade hörn håller du ned SKIFT medan du drar med pekaren.

Verktyg
Bild på Färglådan
Beskrivning

I färglådan visas aktuella för- och bakgrundsfärger. Du målar med vald förgrundsfärg genom att dra pekaren. Om du vill måla med den valda bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren. Du ändrar aktuell förgrundsfärg genom att klicka på en tillgänglig färgruta. Du ändrar bakgrundsfärg genom att högerklicka på en tillgänglig färgruta. Om du vill blanda till en ny färg, dubbelklickar du i en färgruta och klickar sedan på Definiera anpassade färger.

Alternativ Beskrivning
Alternativ
Bild på alternativen för ogenomskinlig respektive genomskinlig bakgrund
Beskrivning

Välj en färgad eller transparent bakgrund när du kopierar och klistrar in en del av en bild med verktygen Markerar valfri form eller Markera. När du väljer en färgad bakgrund, följer bakgrundsfärgen med i markeringen när du klistrar in den någon annanstans i bilden. När du väljer transparent bakgrund, följer inte bakgrundsfärgen med i markeringen så områden där den färgen används blir transparenta och resten av bilden visas i dess ställe.

Alternativ
Bild på konturalternativen
Beskrivning

Välj önskad tjocklek på linjen när du ritar linjer och kurvor.

Alternativ
Bild på fyllnadsalternativen
Beskrivning

Välj önskad fyllningseffekt när du ritar former.