Nätfiskefilter: vanliga frågor

Informationen i det här hjälpavsnittet gäller för Windows Internet Explorer 7.

Här följer svar på några vanliga frågor om nätfiskefiltret i Internet Explorer.

Visa alla

Vad är nätfiske?

Nätfiske på Internet är ett sätt att lura datoranvändare att avslöja personlig och/eller privatekonomisk information via e‑postmeddelanden eller webbplatser. Ett vanligt nätfiskebedrägeri kan börja med ett e‑postmeddelande som ser ut som ett officiellt meddelande från en betrodd källa, t.ex. en bank, ett kreditkortsföretag eller en känd onlinebutik. I e‑postmeddelandet hänvisas mottagarna till en falsk webbsida där de ombeds uppge personlig information, t.ex. kontonummer eller lösenord. Informationen används sedan för att stjäla din identitet.

Vad är nätfiskefiltret och hur kan det skydda mig?

Microsofts nätfiskefilter är en funktion i Internet Explorer som hjälper dig att identifiera nätfiskewebbplatser. Nätfiskefiltret kör i bakgrunden medan du surfar på webben och använder tre metoder för att skydda dig mot att bli lurad genom nätfiske. Först jämför den adresser för de webbplatser som du besöker med lista med platser som har rapporterats till Microsoft som rättmätiga. Denna lista förvaras i din dator. För det andra hjälper det till att analysera de webbplatser som du besöker för att se om de uppvisar de egenskaper som är vanliga för en webbplats för nätfiske. För det tredje, efter ditt medgivande skickar nätfiskefiltret vissa webbplatsadresser till Microsoft där de kontrolleras mot en ofta uppdaterad lista med webbplatser som sysslar med nätfiske.

Om den webbplats som du besöker finns på listan över rapporterade nätfiskewebbplatser, kommer Internet Explorer att visa en varningswebbsida och ett meddelande i Adressfältet. Från varningswebbsidan kan du fortsätta eller stänga sidan. Om webbplatsen uppvisar drag som är vanliga för en nätfiskewebbplats men som inte finns i listan, får du ett meddelande i Internet Explorers adressfält om att det kan vara frågan om en nätfiskewebbplats. Användningen av nätfiskefilter styrs av Microsofts serviceavtal. Mer information finns online i Microsofts serviceavtal (sidan kan vara på engelska).

Vilken information skickas till Microsoft via nätfiskefiltret?

Om använder Nätfiskefiltret för att kontrollera webbplatser automatiskt eller manuellt, skickas adressen för den webbplats som du besöker till Microsoft, tillsammans med viss standardinformation från din dator som din dators IP-adress, typ av webbläsare och nätverksfiltrets versionsnummer. För att skydda din integritet, krypteras adressinformationen som skickas till Microsoft med SSL och begränsas till domän och sökvägen till den webbplats som du besöker. Annan information som kan vara relaterad till webbadressen som söktermer, information du matat in i formulär, eller cookies skickas inte.

Om du till exempel besökt webbplatsen MSN search på http://search.msn.com och matat in "MySecret" som sökterm, så skulle nätfiskefiltret istället för att skicka den fullständiga adressen "http://search.msn.com/results.aspx?q=MySecret&FORM=QBHP", ta bort söktermen och bara skicka "http://search.msn.com/results.aspx".

Även anonym statistik om hur du använder Internet Explorer och nätfiskefilter kommer att skickas till Microsoft, som tid och totalt antal webbplatser som besökts sedan en adress skickades till Microsoft för analys. Denna information, tillsammans med informationen som beskrivs ovan, kommer att användas för att analysera och förbättra nätfiskefiltrets tjänst. Microsoft kommer inte att använda den information företaget får för att identifiera dig personligen. Mer information om vilken information som skickas och hur den används hittar du i sekretesspolicyn för Internet Explorer.

Är nätfiskefiltret alltid påslaget?

Nej. När du installerar Internet Explorer, jämför nätfiskefiltret bara adresserna för de webbplatser som du besöker med den lista med rättmätiga webbplatser som har sparats i din dator. Dessutom hjälper det till att analysera de webbplatser som du besöker för att se om de uppvisar de egenskaper som är vanliga för en webbplats för nätfiske. Ingen information skickas till Microsoft om du inte väljer att skicka den. Första gången du besöker en webbplats som inte finns med på listan över tillförlitliga webbplatser, kommer du att bli uppmanad att ange om du vill kontrollera webbplatser automatiskt. Om du väljer detta alternativ, kommer nätfiskefiltret att skicka vissa webbplatsadresser till Microsoft för att kontrolleras mot en ofta uppdaterad lista om inrapporterade webbplatser som sysslar med nätfiske och göra dig uppmärksam på misstänkta eller inrapporterade webbplatser som sysslar med nätfiske.

Hur kan jag kontrollera en webbplats manuellt?

Om du väljer att inte kontrollera webbplatser automatiskt, visar nätfiskefiltret en ikon Bild på ikonen Nätfiskefilter i Internet Explorers adressfält. Om du vill kontrollera webbplatsen, klickar du på ikonen och sedan klickar du på Kontrollera den här webbplatsen. Du kan även kontrollera webbplatser från Internet Explorer genom att följa dessa steg.

Om du vill kontrollera en webbplats manuellt

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till den webbplats du vill kontrollera.

 3. Klicka på Verktyg, klicka på Nätfiskefilter och klicka sedan på Kontrollera den här webbplatsen.

Vad betyder det när en webbplats flaggas som misstänkt?

En webbplats som flaggas som misstänkt uppfyller vissa av de egenskaper som är typiska för nätfiskewebbplatser, och finns vare sig på listan över legitima webbplatser som förvaras i din dator eller i onlinelistan över rapporterade nätfiskewebbplatser. Webbplatsen kan vara legitim, men du bör inte skicka in någon personlig eller ekonomisk information dit om du inte är absolut säker på att platsen är pålitlig. Om en webbplats flaggas som misstänkt, blir adressfiltret i Internet Explorer gult och visar ett meddelande.

Vad betyder det när en webbplats flaggas som rapporterad nätfiskewebbplats?

En rapporterad nätfiskewebbplats är en som har identifierats som bedräglig och som inrapporterats till Microsoft. Om du besöker en nätfiskewebbplats som har rapporterats, kommer Internet Explorer att blockera webbplatsen, visa en informationssida och adressfältet blir rött.

En av de webbplatser jag besöker flaggas av nätfiskefiltret, men det är ingen nätfiskewebbplats. Vad kan jag göra?

Om du tror att en webbplats av misstag har flaggats som nätfiskewebbplats, gör du följande:

Om du vill rapportera fel till Microsoft

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till den webbplats som felaktigt rapporteras som en nätfiskewebbplats.

 3. Klicka på Verktyg, klicka på Nätfiskefilter och klicka sedan på Rapportera den här webbplatsen.

 4. Använd den webbsida som visas för att anmäla felet.

Hur kan jag rapportera en nätfiskewebbplats?

Om du vill rapportera en nätfiskewebbplats

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till nätfiskewebbplatsen.

 3. Klicka på Verktyg, klicka på Nätfiskefilter och klicka sedan på Rapportera den här webbplatsen.

 4. Använd den webbsida som visas för att rapportera webbplatsen.

Bör jag tro på en webbplats som ber mig ignorera varningen från nätfiskefiltret?

Nej. Tillförlitlig information används för nätfiskefiltret så att du ska kunna bli varnad för nätfiskewebbplatser och falska webbplatser. Dessutom kan ägarna till webbplatsen kontakta Microsoft om den av misstag har flaggats som en nätfiskewebbplats. Om en webbplats ber dig att ignorera varningarna från nätfiskefiltret ska du ignorera detta, och inte ange någon personlig eller ekonomisk information.

Hur undviker nätfiskefiltret att felaktigt identifiera webbplatser som nätfiskewebbplatser?

Nätfiskefiltret blockerar bara webbplatser som har bekräftats vara nätfiskewebbplatser av granskare på Microsoft eller av anställda hos tredjepartsleverantörer. Nätfiskefiltret omfattar dessutom ett webbaserat feedbacksystem, för att användare och webbplatsägare så fort som möjligt ska kunna rapportera eventuella fel. De här rapporterna bekräftas och misstag korrigeras.

Kan jag skapa en egen lista över betrodda webbplatser för Nätfiskefilter?

Ja, datoradministratörer på företag och individuella användare kan lägga till webbplatser i sina listor över betrodda webbplatser, och sedan inaktivera Nätfiskefilter för alla webbplatser i säkerhetszonen Betrodda platser.

Lägga till en webbplats i listan över betrodda webbplatser och inaktivera Nätfiskefilter för den webbplatsen

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Navigera till den webbplats som du vill lägga till i listan över betrodda webbplatser.

 3. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Betrodda platser.

 5. Klicka på knappen Platser.

 6. Webbplatsadressen bör visas i rutan Lägg till följande webbplats i zonen.

  • Om webbplatsen inte är en säker plats (HTTPS) avmarkerar du kryssrutan Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen.

 7. Klicka på Lägg till.

 8. Klicka på Stäng.

 9. Klicka på Anpassad nivå på fliken Säkerhet.

 10. Bläddra tills du hittar Använd nätfiskefilter i dialogrutan Säkerhetsinställningar och klicka sedan på Inaktivera.

 11. Klicka två gånger på OK.

Varför meddelar Internet Explorer att tjänsten Nätfiskefilter inte är tillgänglig?

När tjänsten Nätfiskefilter inte är tillgänglig kan de webbplatser som du besöker under den tiden inte kontrolleras mot en onlinelista med nätfiskewebbplatser som har rapporterats till Microsoft. Tjänsten är inte tillgänglig om datorn förlorar anslutningen till Internet. Kontrollera att du är ansluten till Internet och försök på nytt. Om du är ansluten till Internet, men inte har uppdaterat Internet Explorer på länge kanske du har en äldre version som inte längre stöds av tjänsten Nätfiskefilter. Om du vill kontrollera om det finns uppdateringar klickar du först på Verktyg och sedan på Windows Update eller hämtar den senaste versionen från webbsidan för Internet Explorer 7 (sidan kan vara på engelska).

Hur inaktiverar jag nätfiskefiltret?

Om du vill inaktivera nätfiskefiltret

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg, klicka på Nätfiskefilter och klicka sedan på Inställningar för nätfiskefiltret.

 3. Rulla till avsnittet nätfiskefilter under Säkerhet i listan över alternativ, klicka på Inaktivera nätfiskefilter och klicka sedan på OK.

  Nätfiskefiltret kommer inte längre att kontrollera eller varna dig för nätfiskewebbplatser.

Hur aktiverar jag nätfiskefiltret igen?

Om du vill aktivera nätfiskefiltret

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg, klicka på Nätfiskefilter och klicka sedan på Aktivera automatisk kontroll av webbplatser.

 3. Klicka på Aktivera automatiskt nätfiskefilter, och klicka sedan på OK.

Vad kan jag själv göra för att skydda mig mot nätfiske?

Här följer några tips om hur du kan skydda dig mot nätfiske:

 • Uppge aldrig någon personlig information i e‑post, snabbmeddelanden eller popup-fönster.

 • Klicka inte på länkar i e‑postmeddelanden eller snabbmeddelanden från främlingar, eller på länkar som ser misstänkta ut. Även meddelanden från vänner och släktingar kan vara falska. Kontrollera då med avsändaren, så att du säkert vet att de har skickat meddelandet.

 • Använd bara webbplatser som informerar om sin säkerhetspolicy och om hur de använder din personliga information.

 • Gå regelbundet igenom dina kontoutdrag och kredithistorik och rapportera eventuell misstänkt aktivitet.

 • Se till att Windows och Internet Explorer alltid har de senaste uppdateringarna. Mer information finns i Hämta säkerhetsuppdateringar för Windows.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har lämnat ut personlig eller ekonomisk information på en nätfiskewebbplats?

Om du genast gör följande kan det vara till hjälp:

 • Ändra lösenord och PIN-koder för alla dina onlinekonton.

 • Lägga till en bedrägerivarning till dina kreditupplysningar. Kontakta din bank eller ekonomiska rådgivare om du behöver hjälp med detta.

 • Kontakta banken eller webbutiken direkt. Följ inte länken i det falska e‑postmeddelandet.

 • Om du vet om att vissa konton har använts på ett bedrägligt sätt stänger du dessa konton.

Vad ska jag göra om jag upptäcker att jag råkat ut för bedrägeri?

Om du genast gör följande kan det vara till hjälp:

 • Polisanmäla det.

 • Lägga till en bedrägerivarning till dina kreditupplysningar. Kontakta din bank eller ekonomiska rådgivare om du behöver hjälp med detta.

 • Ändra lösenord och PIN-koder för alla dina onlinekonton.

 • Kontakta banken eller webbutiken direkt. Följ inte länken i det falska e‑postmeddelandet.

 • Om du vet om att vissa konton har använts på ett bedrägligt sätt stänger du dessa konton.