Spela upp en CD eller DVD

Om du använder Windows Media Player kan du spela upp ljud-CD-skivor eller data-CD-skivor som innehåller musik- eller videofiler (kallas även medie-CD) och video-CD-skivor (VCD). VCD-skivor är ungefär som DVD-skivor fast med sämre bildkvalitet.

Om du vill spela upp DVD-skivor måste du ha en DVD-enhet och en kompatibel DVD-avkodare installerad på datorn. Om du får ett felmeddelande som anger att en DVD-avkodare saknas klickar du på Webbhjälp i felmeddelandets dialogruta för att se hur du kan få tag på en.

Visa alla

Spela upp en CD eller DVD

  1. Starta spelaren och sätt in CD:n eller DVD:n som du vill spela upp. Skivan börjar spelas upp. Om den inte gör det eller om du vill välja en skiva som redan sitter i, klickar du på pilen nedanför fliken Uppspelning och klickar sedan på enheten som skivan sitter i.

  2. Gör så här om det är en DVD eller VCD (om det går):

    • Klicka på en DVD-titel eller ett kapitelnamn i listan.

    • Dubbelklicka på ett VCD-segment i listan.

Hoppa över sånger när du spelar upp en CD

Du kan hoppa över sånger som du inte tycker om när du spelar upp en CD. Gör så här om du vill hoppa över en sång:

  1. Klicka på fliken Uppspelning.

  2. Klicka på NästaBild på knappen Nästa medan sången spelas upp. Sången hoppas över och namnet nedtonas i spelningslistan. Om upprepad uppspelning är aktiverad spelas sången inte upp under den aktuella sessionen. Om du av misstag hoppar över en sång som du vill lyssna på dubbelklickar du på sången i spelningslistan. Den spelas upp direkt och kommer inte att hoppas över fler gånger.