Spela upp speciella funktioner på en DVD

Med Windows Media Player får du tillgång till speciella funktioner när du spelar upp en DVD som stöder dem. Du kan t.ex. ställa in Föräldrakontroll för att hindra att barn som använder datorn spelar upp en DVD med olämpligt innehåll. Du kan även ändra kamervinkeln eller spela upp speciella funktioner på en DVD.

Visa alla

Aktivera Föräldrakontroll för DVD-skivor

Det första steget vid användning av Föräldrakontroll är att göra datorn säker med lämpliga Windows-användarkonton och lösenord. När du har gjort detta kan du ställa in en föräldraklassificering i spelaren. Alla DVD-skivor stöder inte den här funktionen.

Om du vill ändra inställningarna för Föräldrakontroll måste du vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer.

 1. Logga in till datorn med ett administratörskonto och tilldela sedan lösenord för alla administratörskonton.

 2. Skapa ett begränsat användarkonto för alla som du vill använda Föräldrakontroll för.

 3. Starta Windows Media Player, klicka på pilen nedanför fliken Uppspelning, klicka på Fler alternativ och klicka sedan på fliken DVD.

 4. Klicka på Ändra inställningar.

 5. Markera den MPAA-klassificering (Motion Picture Association of America) i Välj en klassificering som du vill tillåta för användare med begränsade konton. Markera t.ex. PG-13 om du vill förhindra att användare med begränsade konton tittar på DVD-skivor med klassificeringen R eller högre.

Ändra kameravinkeln för en DVD

 1. Spela upp en DVD-skiva.

 2. Klicka på DVD-knappen, peka på Kameravinkel och klicka sedan på kameravinkeln som du vill använda.

  Lägg märke till att alla DVD-skivor inte stöder den här funktionen.

Spela upp speciella funktioner på en DVD

 1. Spela en DVD-skiva.

 2. Klicka på DVD-knappen och sedan på Rotmeny.

 3. Klicka på fliken Uppspelning och klicka sedan på länkarna till de speciella funktionerna, om det finns några.

 4. Klicka på DVD-knappen och sedan på Stäng meny (fortsätt).

  Proceduren varierar beroende på hur DVD:n som du spelar upp har utformats. Efter att du klickat på DVD-knappen kan du t.ex. vara tvungen att klicka på Titelmeny i stället för Rotmeny.

  Lägg märke till att alla DVD-skivor inte stöder den här funktionen.