Spela upp video och titta på bilder i Windows Media Center

I Windows Media Center kan du även spela upp hemvideor, visa digitalfoton på olika roliga sätt och ordna digitalmediefiler så att du lättare kommer åt dem på hårddisken.

Om du vill visa digitala bilder och videor i Windows Media Center rullar du till Bilder + Videoklippstartskärmen och klickar sedan på Bildbibliotek eller Videobibliotek.

Bild som visar bildbiblioteksalternativet
Öppna bildbiblioteket i Windows Media Center

Du bläddrar igenom den digitala mediesamlingen till vänster eller höger genom att dra muspekaren till vänster- eller högerkanten på skärmen eller med hjälp av vänster och höger piltangent.

Visa alla

Söka efter och spela upp en videofil

Om du inte kan hitta en viss videofil ändrar du hur Windows Media Center grupperar videorna.

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på Videobibliotek.

 2. Klicka på Mappar för att sortera mappar och filer i bokstavsordning eller på Datum taget för att sortera dem i datumordning.

 3. Hitta den video du vill titta på och klicka sedan på videofilen för att spela upp den.

Ändra videons bakgrundsfärg

Om en statisk bild tillåts ligga kvar för länge på vissa typer av bildskärmar finns det risk för att en svag kontur av bilden blir kvar även efter att den har ersatts av nästa bild. Detta fenomen kallas för inbränning. För att undvika inbränning på skärmen under videouppspelning i Windows Media Center kan du ändra den svarta nyans som eventuellt visas till höger och vänster eller upp- och nedtill under videouppspelningen.

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Ljudeffekter och visuella effekter.

 2. Under Bakgrundsfärg för video klickar du på eller + för att ändra färgen. Standardfärgen är svart, men du kan ändra den till olika nyanser av grått eller helvitt.

Söka efter och visa en bild

Om du inte kan hitta en viss bildfil ändrar du hur Windows Media Center grupperar dina bilder.

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Klicka på Mappar för att sortera mappar och filer i bokstavsordning, på Datum taget för att sortera dem i datumordning eller på Taggar för att sortera filer efter de taggar som de har försetts med (se Märka bilder så att del blir lättare att hitta för vidare information om taggar och hur de används).

 3. Klicka på den bild du vill visa.

Spela upp ett bildspel

Bildspel är ett sätt att visa upp uppsättningar av foton, ett i taget, på helskärm. Bildspelsgrupper definieras efter mapp, datum då fotona togs eller taggar. Om du vill visa uppspelningskontrollerna (Spela, Paus, Föregående/Nästa bild och Avsluta) medan bildspelet pågår rör du på musen.

Du kan till och med välja att spela upp ett bildspel med bakgrundsmusik. Mer information om hur du spelar musik och ett bildspel tillsammans finns i Dina bilder på en stor skärm: Skapa bildspel i Windows Media Center.

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Klicka på Mappar, Taggar eller Datum taget (beroende på hur du vill att bildspelet ska grupperas) och klicka sedan på önskad fotosamling.

 3. Klicka på Spela upp bildspel för att starta uppspelningen av bildspelet.

Anpassa ett bildspel

Bildspel kan anpassas på många olika sätt. Du kan ställa in den ordning som bilderna visas i, om bilder i undermappar ska ingå, övergångstyp, övergångens längd och en rad andra funktioner för bildspelsvisningen.

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar och klicka sedan på Bilder. Du anpassar bildspelet med hjälp av alternativen på skärmen.

 2. Klicka på Spara för att spara inställningarna för bildspelet.

Obs!

 • Om du vill kontrollera Windows Media Center med en fjärrkontroll krävs en Windows Media Center-fjärrkontroll som tillval.