POP3, SMTP och andra typer av e‑postservrar

När du konfigurerar ett e‑postkonto i Windows Mail, kan du bli ombedd att välja vilken typ av e‑postserver kontot använder. I Windows Mail kan du använda följande typer av e‑postservrar.

  • På servrar som använder POP3 (Post Office Protocol 3) ligger inkommande e‑postmeddelanden kvar på servern tills du hämtar e‑posten. Först då överförs de till din dator. POP3 är den vanligaste kontotypen för personlig e‑post. Meddelanden tas vanligtvis bort från servern när du hämtar e‑post.

  • På servrar som använder IMAP (Internet Message Access Protocol) kan du arbeta med e‑postmeddelanden utan att först hämta dem till datorn. Du kan förhandsgranska, ta bort och ordna meddelanden direkt på e‑postservern. Kopior av meddelandena sparas på servern tills du tar bort dem. IMAP används vanligtvis för e‑postkonton på företag.

  • Servrar som använder SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) skickar dina e‑postmeddelanden till Internet. SMTP-servern hanterar utgående e‑post och används tillsammans med en POP3- eller IMAP-server för inkommande e‑post.

Kommentarer

  • Om du inte vet vilken typ av e-postserver som används i ditt konto kan du kontakta din e-postleverantör eller Internetleverantör.

  • Windows Mail stöder även följande typer av servrar: NNTP (Network News Transfer Protocol), som används för läsning och publicering av diskussionsgruppsmeddelanden, och LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), som används för åtkomst till katalogtjänster.

  • Windows Mail stöder inte protokollet HTTP://, som användes i Outlook Express för åtkomst till Hotmail och andra webbaserade e-posttjänster. Mer information om hur du får åtkomst till webbaserad e-post finns på Microsofts webbplats.