Skicka ett meddelande till en diskussionsgrupp

Att skriva ett diskussionsgruppsmeddelande är ungefär detsamma som att skriva ett e‑postmeddelande, förutom att du skriver för en större målgrupp. I stället för att skicka meddelandet till ett fåtal mottagare, skickas meddelandet till en offentlig diskussionsgrupp. Där kan meddelandet läsas av alla som prenumererar på den diskussionsgruppen.

Kom ihåg att du måste prenumerera på en diskussionsgrupp för att kunna skicka ett meddelande till den. Mer information finns i Prenumerera på en diskussionsgrupp.

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Markera diskussionsgruppen som du vill skicka ett meddelande till i listan Mappar.

  3. Klicka på Ny post i verktygsfältet.

  4. Skriv rubriken på meddelandet i rutan Ämne. Det går inte att skicka ett meddelande som inte innehåller något ämne i Windows Mail.

  5. Skriv meddelandet och klicka på Skicka.

Obs!

  • Om du vill skicka meddelandet till flera diskussionsgrupper på samma diskussionsgruppsserver klickar du på ikonen bredvid Diskussionsgrupper i meddelandefönstret. I dialogrutan Välj diskussionsgrupper klickar du på en eller fler diskussionsgrupper i listan (håll ned CTRL om du vill markera flera diskussionsgrupper) och klicka sedan på Lägg till. Du kan välja från alla diskussionsgrupper, men om du bara vill välja från dem du prenumererar på klickar du på Visa bara diskussionsgrupper som du prenumererar på.

  • Du kan bara skicka ett visst meddelande till mer än en diskussionsgrupp i taget, om alla diskussionsgrupper finns på samma diskussionsgruppsserver. Om du vill skicka ett meddelande till diskussionsgrupper på andra diskussionsgruppsservrar, skapar du ett separat meddelande för varje server.

  • Du kan avbryta ett meddelande du har skickat genom att markera meddelandet, klicka på menyn Meddelande och välja Avbryt meddelande. Ett meddelande som du avbryter tas inte bort från läsarens dator, om den personen hann hämta meddelandet innan det avbröts. Du kan bara avbryta meddelanden som du själv har skickat. Du kan inte avbryta meddelanden som någon annan har skickat.