Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Med energischeman kan du spara energi, maximera systemets prestanda och balansera energiförbrukning och prestanda.

Du kan ändra inställningarna för alla energischeman, inklusive de tre standardenergischeman som finns – Balanserad, Energisparläge och Hög prestanda. Dessa standardscheman motsvarar behoven hos de flesta användare. Om inget schema passar dina behov kan du enkelt skapa egna scheman genom att utgå från ett standardschema.

Visa alla

Är det någon skillnaden mellan energischeman i denna och tidigare versioner av Windows?

Nej, det är ingen skillnad. Energischeman användes även i tidigare versioner av Windows.

Vilka energischeman är tillgängliga?

Windows innehåller följande standardenergischeman som hjälper dig att hantera datorns strömförbrukning:

 • Balanserad. Ger goda prestanda när du behöver dem, och sparar energi under perioder av inaktivitet.

 • Energisparläge. Sparar energi genom att reducera systemets prestanda. Det här schemat kan hjälpa användare med bärbara datorer att maximera arbetstiden för varje batteriladdning.

 • Hög prestanda. Ger maximala systemprestanda och svarstider. Användare med bärbara datorer kommer märka att batteriet inte räcker lika länge när de använder det här schemat.

Datortillverkaren kan tillhandahålla ytterligare energischeman.

Information om hur du visar och ändrar inställningarna för energischeman finns på sidan Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

Hur använder jag ett annat energischema?

Öppna batterimätaren som visas i meddelandefältet i Aktivitetsfältet. Klicka på batteriikonen Bild på batterimätaren och välj sedan ett av de tre energischeman som visas i batterimätaren:
 • Balanserad. Balanserar energiförbrukning och prestanda

 • Energisparläge. Sparar energi

 • Höga prestanda. Ger maximala systemprestanda

Datortillverkaren kan tillhandahålla ytterligare energischeman, och kan eventuellt anpassa batterimätaren.

Så här markerar du ett energischema i Energialternativ på Kontrollpanelen

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Markera ett energischema på sidan Markera ett energischema.

Vissa anpassade energischeman från datortillverkaren kan också visas som standard i batterimätaren på en bärbar dator, eller som ett av de önskade schemana på en stationär dator.

Vilken typ av inställningar kan jag ändra i ett energischema?

Under förutsättning att ingen grupprincip och inga åtkomstkontrollistor förhindrar det kan du ändra inställningarna för samtliga energischeman, inklusive de tre standardenergischemana (Balanserad, Energisparläge och Hög prestanda), scheman skapade av datortillverkaren och scheman som du själv har skapat. Du kan göra följande, om inte dina användarrättigheter eller datorns maskinvarukonfiguration förhindrar det.

Vissa av länkarna till vänster i Energialternativ på Kontrollpanelen öppnar Systeminställningar. Förändringar som görs i systeminställningarna görs också i samtliga energischeman. Genom att ändra systeminställningarna kan du göra följande:

 • Skydda datorn genom att begära ett lösenord när datorn aktiveras efter viloläge.

 • Välja vad datorn ska göra när du trycker på strömbrytaren och vila-knappen samt när du stänger locket på en bärbar dator. När du trycker på strömbrytaren kan du t.ex. välja att datorn inte ska göra någonting, eller att den ska stängas av. Om datorn stöder viloläge och vänteläge kan du även ange att datorn ska försättas i ett av dessa lägen när du trycker på strömbrytaren.

För enskilda energischeman kan du också ändra följande inställningar:

 • Försätta datorn i strömsparläge när datorn inte har använts under en viss tid. Mer information finns i Stänga av en dator: vanliga frågor och svar.

 • Justera bildskärmens ljusstyrka.

 • Välja när bildskärmen ska stängas av under perioder av inaktivitet.

Mer information om hur du ändrar inställningarna för energischeman finns i avsnittet Ändra, skapa eller ta bort ett energischema. Mer information om systeminställningar finns i artikeln om energialternativ på Microsofts sida för hjälp och support.

Stöder min dator alla energischeman och inställningar för energisparfunktioner?

Inte nödvändigtvis. Eftersom maskinvarukonfigurationerna kan skilja sig åt mellan olika datorer kan det hända att din dator inte har stöd för vissa av de inställningar för energihantering som är tillgängliga i den här versionen av Windows. Windows identifierar automatiskt datorns maskinvarukonfiguration och gör bara de inställningar tillgängliga som du kan ändra.

Läs igenom informationen som följde med datorn eller besök tillverkarens webbplats om du vill veta mer om datorns maskinvarukonfiguration.

Hur skapar jag ett energischema?

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Skapa ett energischema i åtgärdsfönstret.

 3. På sidan Skapa ett energischema väljer du schemat som är mest likt det schema du vill skapa.

  Om du t.ex. vill att schemat ska spara energi, väljer du schemat Energisparläge.

 4. Skriv ett namn för schemat i rutan Schemanamn och klicka på Nästa.

 5. På sidan Ändra inställningarna för schemat anger du vilka inställningar för bildskärm och viloläge som ska användas när datorn körs på batteriström och när den är nätansluten. Därefter klickar du på Skapa.

  Om du använder en bärbar dator visas ditt schema under Scheman som visas på batterimätaren. Om du använder en stationär dator visas ditt schema under Önskade scheman. Standardschemat du baserade ditt schema på visas under Ytterligare scheman.

 6. Se till att energischemat du vill använda på datorn är markerat.

Varför kan jag inte ta bort ett energischema?

Du har kanske inte behörighet att ta bort det.

Du kanske försöker ta bort ett av de tre standardschemana – Balanserad, Energisparläge eller Hög prestanda – eller det schema som används (det aktiva schemat). De enda energischeman du kan ta bort är de du själv skapar, och scheman skapade av tillverkaren av datorn.

Varför kan jag inte ändra energiinställningar?

Om datorn finns i ett nätverk i en organisation, t.ex. en skola, en statlig eller kommunal organisation eller ett företag, kan organisationens systemadministratör förhindrat att vissa inställningar är tillgängliga eller till och med tagit bort dem med hjälp av Grupprincip. Om du tror att Grupprincip förhindrar att du ändrar en inställning som du behöver komma åt kontaktar du systemadministratören.

En annan förklaring kan vara att du saknar nödvändiga användarrättigheter för att ändra energiinställningarna. Systemadministratören kan t.ex. ha ändrat behörigheterna som är associerade med inställningarna.

OBS!

 • Om du är inloggad på datorn via en fjärrnätverksanslutning (t.ex. via Anslutning till fjärrskrivbord), måste du ha användarrättigheter som en administratör för att kunna ändra några energiinställningar på datorn.

Jag kör Windows Vista på en bärbar dator och får inte WindowsAero-glas att fungera korrekt. Finns det något jag kan göra?

Ja. Om datorn körs i energisparläge kan det hända att genomskinlighetsfunktionen inaktiveras automatiskt av Windows. Om du vill undvika detta byter du till energischemat Balanserad. Så här byter du energischema:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Balanserad i listan med energischeman på sidan Markera ett energischema.