Förhandsgranska video i Windows Movie Maker

Du kan förhandsgranska hela projekt eller mindre delar som ljud- eller videoklipp, övergångar och effekter i Windows Movie Maker. Det är bra att regelbundet förhandsgranska ett projekt på förhandsgranskningsskärmen under arbetets gång för att se hur det ser ut och låter, och för att kontrollera redigeringen. Om du vill försäkra dig om att du importerat rätt innehåll för filmen eller vill ändra enstaka klipp kan du visa eller lyssna till enskilda video- eller ljudklipp.

Du kan också förhandsgranska videoeffekter och övergångar för se hur de ser ut innan du lägger till dem i projektet. Det gör du genom att klicka på en effekt eller övergång i innehållsrutan och sedan klicka på Spela upp under förhandsgranskningsskärmen.

Visa alla

Förhandsgranska ett projekt

 1. Lägg till ett eller flera klipp på din storyboard/tidslinje.

 2. Klicka på Spela upp-menyn och sedan på Spola tillbaka storyboard eller Spola tillbaka tidslinje, beroende på vilken vy du använder. Då startar förhandsgranskningen från början av projektet.

 3. Klicka på Spela upp under förhandsgranskningsskärmen.

Förhandsgranska ett klipp

 1. I innehållsrutan klickar du på det ljud- eller videoklipp du vill förhandsgranska.

 2. Klicka på Spela upp under förhandsgranskningsskärmen.

Göra paus i eller stoppa förhandsgranskningen av ett projekt

 • När video, ljud, en videoeffekt eller en videoövergång spelas upp på förhandsgranskningsskärmen klickar du på Pausa eller Stoppa till vänster under förhandsgranskningsskärmen.

Spela upp video i helskärmsläge

 1. Klicka på ett videoklipp på din storyboard/tidslinje eller i innehållsrutan för att markera det.

 2. Klicka på Visa och sedan på Helskärm.

Ändra storleken på förhandsgranskningsskärmen

 1. Klicka på ett videoklipp på din storyboard/tidslinje eller i innehållsrutan för att markera det.

 2. Klicka på Visa, peka på Förhandsgranska i skärmstorlek och klicka sedan på Liten eller Stor.

Obs!

 • Du kan också göra förhandsgranskningsskärmen större eller mindre genom att klicka och dra linjen mellan förhandsgranskningsskärmen och klippsamlingsfönstret åt höger eller vänster.

 • Förhandsgranskningsskärmens verkliga storlek och bredd–höjd-förhållande beror på videoegenskaperna och inställningarna för videoformat och bredd–höjd-förhållande. De här inställningarna görs på fliken Avancerat i dialogrutan Alternativ i Windows Movie Maker. Mer information om inställningarna för videoformat och bredd–höjd-förhållande i Windows Movie Maker finns i avsnittet Ändra bredd–höjd-förhållande och videoformat.

 • Vilken storlek du kan välja på förhandsgranskningsskärmen i Windows Movie Maker beror på datorns aktuella inställningar för bildskärmsupplösning. Om en låg bildskärmsupplösning är inställd för skärmen kan storleken på förhandsgranskningsskärmen i Windows Movie Maker inte ges inställningen Stor. Mer information om hur du ändrar bildskärmsupplösningen finns i avsnittet Ändra upplösningen på bildskärmen.

Hoppa till en bildruta

 • När video spelas upp eller pausats på förhandsgranskningsskärmen klickar du på Föregående bildruta eller Nästa bildruta under förhandsgranskningsskärmen.

Hoppa till ett klipp i ett projekt

 1. Klicka på ett klipp på din storyboard/tidslinje för att markera det.

 2. Klicka på Spela upp-menyn och sedan på Bakåt eller Framåt.