Visa alla

Vad är Program Compatibility Assistant?

Program Compatibility Assistant identifierar kända kompatibilitetsproblem i äldre program. När du har kört ett äldre program i den här versionen av Windows visas ett meddelande om det förekommer några problem, och du kan välja att korrigera problemet nästa gång du kör programmet. Om kompatibilitetsproblemet är allvarligt kan det visas en varning eller programmet blockeras. Om det inträffar kan du välja att leta efter möjliga lösningar online.

Vilka ändringar utförs av Program Compatibility Assistant?

Det beror på problemet, men alla eventuella ändringar sammahänger med hur programmet körs i Windows. Inga ändringar görs av själva programmet. Program Compatibility Assistant kan lösa konflikter med UAC (User Account Control), en ny säkerhetsfunktion i den här versionen av Windows, som kan bidra till att skydda datorn. Programmet kan också köras i ett läge som simulerar äldre versioner av Windows. Ändringarna som görs av Program Compatibility Assistant utförs automatiskt, och du behöver alltså inte utföra dem själv.

Hur inaktiverar eller aktiverar jag Program Compatibility Assistant?

Anpassningar av Guiden Programkompatibilitet kan göras med Grupprincip. Mer information om hur du använder Grupprincip finns på Microsofts webbplats för IT ansvariga (sidan kan vara på engelska).

Kan jag köra Program Compatibility Assistant manuellt?

Nej. Program Compatibility Assistant körs automatiskt när ett äldre program med kompatibilitetsproblem påträffas. Däremot kan du använda guiden Programkompatibilitet, en separat men närbesläktad funktion i Windows, på ett program eller en installationsfil som inte fungerar eller installeras som de ska. Mer information finns i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows‍‍.

Vad är det för skillnad mellan Program Compatibility Assistant och guiden Programkompatibilitet?

Program Compatibility Assistant är en automatisk funktion i Windows, som körs när ett kompatibilitetsproblem i ett äldre program påträffas. Guiden Programkompatibilitet är ett verktyg som du kan köra manuellt på ett program om du lägger märke till några kompatibilitetsproblem. Mer information finns i Starta guiden Programkompatibilitet.