Läsa e‑postmeddelanden offline

I Windows Mail kan du hämta e‑postmeddelanden till datorn och läsa och besvara dem offline. Du kanske vill arbeta offline om:

 • Du vill minska den tid du tillbringar online, antingen för att Internetleverantören debiterar per timme eller för att du bara har en telefonlinje och inte använder en bredbandsanslutning.

 • Du använder en bärbar dator för att läsa meddelanden medan du är på resande fot och i andra situationer när du inte kan ansluta till Internet.

Göra inställningar i Windows Mail så att du kan läsa e‑postmeddelanden offline

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på menyn Verktyg och klicka på Alternativ.

 3. På fliken Allmänt klickar du på Anslut endast vid arbete som inte är offline under Om datorn inte är ansluten vid det tillfället. Klicka sedan på OK.

 4. Om e‑postservern använder IMAP klickar du på servernamnet i listan Mappar (till vänster i Windows Mail), markerar kryssrutorna för de objekt du vill visa offline och klickar på Synkronisera konto.

  Obs!

  • Du tar reda på vilken typ av e‑postserver du använder genom att klicka på menyn Verktyg, klicka på Konton, markera e‑postkontot i listan och sedan klicka på Egenskaper. Kontotypen visas på fliken Avancerat.

 5. Klicka på menyn Arkiv och på Arbeta offline.

Nu kan du läsa och besvara meddelanden offline. Nästa gång du kopplar upp dig klickar du på knappen Skicka/ta emot. Meddelanden som du skrev offline skickas och eventuella åtgärder du vidtog i offlineläget utförs.