När du tar bort en fil från datorn lagras den tillfälligt i papperskorgen. På så vis får du möjlighet att återställa filer som tagits bort av misstag på datorn.

  1. Dubbelklicka på Papperskorgen på skrivbordet.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill återställa en fil högerklickar du på den och väljer Återställ.

    • Om du vill återställa alla filerna klickar du på Återställ alla objekt.

    Filerna återställs till sina ursprungliga platser på datorn.