Rapportera problem och söka efter lösningar automatiskt

Om ett program i datorn slutar fungera eller svara kan Windows rapportera problemet automatiskt och söka efter en lösning.

  1. Öppna Problemrapporter och -lösningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Problemrapporter och -lösningar.

  2. Klicka på Ändra inställningar i fönstret till vänster.

  3. Markera Sök efter lösningar automatiskt (rekommenderas) och klicka sedan på OK. Du meddelas om det finns åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller lösa problemet, eller om Microsoft behöver mer information för att hitta eller skapa en lösning.