Begära eller förnya ett certifikat

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Certifikat används främst till att bekräfta en persons eller enhets identitet, för att autentisera en tjänst eller för att kryptera filer. Normalt får du ett certifikat automatiskt. Om du till exempel köper något online från en säker webbplats, kanske ett certifikat används för att kryptera din kreditkortsinformation. Om du vill ha ett certifikat för personligt bruk, till exempel för en digital signatur i e-postmeddelanden, kanske du inte automatiskt kan få tag på ett. I så fall kan du begära ett certifikat från en certifikatutfärdare och importera det. Mer information finns i Importera eller exportera certifikat och privata nycklar. Om du arbetar för ett företag som använder certifikat för nätverksåtkomst och certifikatet inte förnyas automatiskt, kan ett meddelande visas med information om att ditt certifikat har upphört att gälla. Utför följande steg för att skaffa ett nytt eller förnya det.

Obs!

 • De här stegen fungerar endast när du vill begära ett certifikat från en företagscertifikatutfärdare. Du måste vara inloggad i en domän med en företagscertifikatutfärdare för att kunna begära ett nytt certifikat. Fråga din nätverksadministratör om det inte fungerar att följa dessa steg.

Visa alla

Begära ett nytt certifikat

 1. Öppna Certifikathanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, skriva certmgr.msc i rutan Sök och sedan trycka på RETUR. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på mappen Personlig.

 3. Välj Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka sedan på Begär nytt certifikat.

 4. Följ stegen i guiden.

Kommentarer

 • Du kan inte begära ett certifikat för en tjänst.

 • Om du vill begära ett DSS-certifikat (Digital Signature Standard) från en certifikatutfärdare måste du välja certifikatmallen Endast användarsignatur i guiden Certifikatbegäran.

Förnya ett certifikat

 1. Öppna Certifikathanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, skriva certmgr.msc i rutan Sök och sedan trycka på RETUR. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på det certifikat du vill förnya.

 3. Välj Alla aktiviteterÅtgärd-menyn, och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Förnya certifikat med ny nyckel.

  • Peka på Avancerade alternativ och klicka sedan på Förnya det här certifikatet med samma nyckel.

 4. Slutför guiden för att förnya certifikatet.