Återställa inställningarna för Internet Explorer

Genom att återställa inställningarna för Internet Explorer, återställer du programmet till det tillstånd det hade när du precis installerat det på datorn. Detta är praktiskt när du vill felsöka problem som kan ha orsakats av inställningar som har förändrats efter installationen. När du återställer standardinställningarna i Internet Explorer kan vissa webbsidor som förlitar sig på cookies, formulärdata, lösenord eller tidigare installerade webbläsartillägg som har sparats på datorn eventuellt sluta att fungera på rätt sätt. Om du återställer Internet Explorer till standardinställningarna innebär detta inte att dina favoriter, feeds och vissa andra anpassade inställningar försvinner. I nedanstående tabell hittar du en fullständig lista över alla inställningar, och information om huruvida de återställs eller bevaras.

Det går inte att ångra en återställning av inställningarna i Internet Explorer. Efter en återställning är alla inställningar borta och kan inte återskapas. I stället för att återställa allt kan du välja att återställa vissa inställningar eller att ta bort webbsideshistoriken. Mer information finns via länkarna längst ned i det här avsnittet.

Om du köpte din dator med Windows förinstallerat kommer de inställningar som tillverkaren definierat att återställas. Dessa inställningar kan inkludera en viss startsida eller sökleverantör.

Inställningar i Internet Explorer som påverkas av en återställning

Nedanstående tabell anger vad som sker med olika inställningar när du återställer Internet Explorer.

Inställningskategorier
Påverkade objekt

Inställningar som tas bort

 • Webbläsarhistorik, tillfälliga Internetfiler, cookies, formulärdata och sparade lösenord

 • Inskriven URL-information, offlinewebbsidor, menytillägg

 • Webbplatser som lagts till i zonerna intranät, tillförlitliga eller begränsade platser

 • Webbplatser som lagts till för speciell hantering av cookies på fliken Sekretess

 • Webbplatser som tillåts använda popup-fönster under blockeringsinställningar

 • Listan över senast använda i Internet Explorer

Inställningar som återställs till standard enligt Windows eller tillverkaren

 • Startsida (information om hur du säkerhetskopierar startsideflikar finns i Säkerhetskopiera din startsida eller startsideflikar)

 • Sökleverantörer, inställningar för flikfunktioner

 • Färger, språk, teckensnitt och hjälpmedelsinställningar (fliken Allmänt)

 • Säkerhetsinställningar för alla zoner (fliken Säkerhet)

 • Inställningar på fliken Avancerat

 • Inställningar på fliken Sekretess

 • Inställningar för blockering av popup-fönster, Komplettera automatiskt, nätfiskefilter och zoom

 • Inställningar för utskriftsformat, verktygsfält och textstorlek

 • Feeds-inställningar (synkronisering och avisering, inte feeds)

 • ActiveX-kontroller som inte finns med i listan över förhandsgodkända (återställs till valbar status)

 • Verktygsfält, webbläsarhjälpobjekt och webbläsartillägg inaktiveras

Inställningar och objekt som bevaras

 • Favoriter

 • Feeds

 • Inställningar för Klassificering av innehåll

 • Förhandsgodkända ActiveX-kontroller

 • Sökvägsinställningar för tillfälliga Internetfiler (cache)

 • Certifikatinformation

 • Internetprogram (e‑post, snabbmeddelandeprogram och andra program som är kopplade till Internet)

 • Inställningar för Internetanslutning, proxy och VPN

 • Inställd standardwebbläsare

 • Verktygsfält återställs inte

Återställa inställningarna för Internet Explorer

 1. Stäng alla öppna Internet Explorer-fönster och Windows Explorer-fönster.

 2. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 3. Klicka på Verktyg och välj sedan Internetalternativ.

 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Återställ.

 5. Klicka på Återställ i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.

 6. När alla inställningar i Internet Explorer har återställts klickar du på Stäng och sedan på OK. Klicka sedan på OK igen.

 7. Stäng Internet Explorer.

  Dina ändringar börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.

Obs!

 • Om du stänger alla synliga fönster, men ändå får ett felmeddelande när du försöker utföra återställningen, kan det vara program som är igång utan att synas. Starta om Windows, öppna Internet Explorer och försök utföra återställningen igen.

 • Om du vill säkerhetskopiera din startsida eller startsideuppsättning innan du återställer standardinställningarna i Internet Explorer hittar du anvisningar i Säkerhetskopiera din startsida eller startsideflikar.

 • Om någon av kategorierna inte går att återställa beror det på att det inte gick att komma åt en fil eller registeringställning. Det kan orsakas av otillräcklig behörighet, av att filer eller inställningar används av ett annat program, minnesbrist eller högt processorutnyttjande. Du kan antingen fortsätta att använda Internet Explorer utan att återställa dessa inställningar, eller starta om datorn och försöka återställa dem igen.

 • Om du använder Internet Explorer på en server och har stängt av härdning (kraftigare säkerhetsinställningar för serverbruk) kommer återställningen att ske med säkerhet på klientnivå. Du måste återinstallera härdningen om du vill ha den ökade säkerhetsnivån.

 • Information om hur du återaktiverar tillägg finns i Tilläggskomponenter i Internet Explorer: vanliga frågor och svar.