Du kan ändra Aktivitetsfältets storlek om du vill skapa mer utrymme för knappar och verktygsfält.

  1. Högerklicka i ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om det finns en bockmarkering bredvid Lås Aktivitetsfältet är Aktivitetsfältet låst. Lås upp det genom att klicka på Lås Aktivitetsfältet, vilket tar bort bockmarkeringen.

  2. Peka på Aktivitetsfältets kant tills pekaren byter skepnad till en dubbelsidig pil‍‍ Bild av en pil som visar att storleken på aktivitetsfältet kan ändras och förstora sedan Aktivitetsfältet genom att dra det till önskad storlek.