Återställa och installera dolda uppdateringar

Dolda uppdateringar är uppdateringar som du har dolt så att de inte visas i Windows eller installeras automatiskt. Om du vill förbättra datorns säkerhet och prestanda bör du återställa alla viktiga och rekommenderade uppdateringar.

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

  2. Klicka på Återställ dolda uppdateringar.

  3. Markera de uppdateringar du vill installera och klicka på Återställ. Om du vill kontrollera att du har markerat alla viktiga och rekommenderade uppdateringar kontrollerar du informationen i kolumnen Typ, bredvid varje uppdateringsnamn. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. En sökning efter uppdateringar görs i Windows och därefter uppmanas du att installera uppdateringarna som du har återställt och eventuella nya tillgängliga uppdateringar.

Obs!

  • En del uppdateringar som du försöker återställa visas inte i listan med uppdateringar i Windows. Detta beror på att det finns en senare uppdatering i Windows som korrigerar samma problem som den uppdatering du försökte återställa.