Köra diagnostikverktyget för DirectX

Med diagnostikverktyget för DirectX kan du felsöka problem med DirectX-multimedieteknik som medföljer Windows. Om en spelanimering eller en film inte visas som de ska bör du köra diagnostikverktyget för DirectX för att försöka hitta källan till problemet.

Köra diagnostikverktyget för DirectX

 • Öppna diagnostikverktyget för DirectX genom att klicka på StartBild på Start-knappen, skriva dxdiag i rutan Sök och sedan trycka på RETUR.

Analysera problem med diagnostikverktyget för DirectX

Här följer några saker som kan vara bra att titta efter:

 • Ingen maskinvaruacceleration. Vissa program körs väldigt långsamt eller inte alls om inte maskinvaruacceleration för Microsoft DirectDraw eller Direct3D är tillgänglig. Under DirectX-funktioner på fliken Bildskärm kan du se om DirectDraw, Direct3D eller AGP-strukturacceleration har markerats med Inte tillgängligt. I så fall kan det vara bra att uppgradera maskinvaran. Du kan också behöva aktivera grafikacceleration.

  Aktivera grafikacceleration

  1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

  2. Klicka på Bildskärmsinställningar och sedan på Avancerade inställningar.

  3. Klicka på fliken Felsökning och sedan på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Flytta skjutreglaget för Maskinvaruacceleration till Fullständig.

 • Enheterna är inte anslutna. Om en styrspak eller annan indataenhet inte svarar kan det hända att den inte har installerats ordentligt. Kontrollera att enheten finns på sidan Indata i diagnostikverktyget för DirectX. Om det saknas måste du installera om spelkontrollen eller indataenheten genom att koppla ur den och sedan ansluta den igen.

 • Det förekommer osignerade drivrutiner. Osignerade drivrutiner har inte testats av Microsoft med avseende på kompatibilitet med den senaste versionen av DirectX. Vi rekommenderar att du använder drivrutiner som är digitalt signerade av WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs).